Przejdź do treści

Sukcesy

Stypendia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Jedenaścioro przedstawicieli PW znalazło się w gronie laureatów programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

O stypendia mogą ubiegać się młodzi naukowcy, którzy w chwili składania wniosku nie przekroczyli 30. roku życia. Stu laureatów wybrano spośród 660 kandydatów.

Grafika ze zdjęciami laureatów z Politechniki Warszawskiej

Kto

dr inż. Karol Abratkiewicz, dr inż. Wiktor Bednarczyk, dr inż. Angika Bulbul, mgr inż. Kamil Deja, mgr inż. Michał Jakubczak, dr inż. Patrycja Kowalik z Wydziału Chemicznego, mgr inż. Tomasz Osiński, mgr inż. Mikołaj Rogalski, dr inż. Patrycja Sokołowska, mgr inż. Dominik Wołosz, mgr inż. Michał Ziemczonok

Rok

Podobne tematy: