Przejdź do treści

Sukcesy

Finansowanie w programie „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”

Siedem projektów z Politechniki Warszawskiej skorzysta ze środków programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. Dzięki temu będą rozwijać swoje inżynierskie pomysły, brać udział w zawodach i konferencjach.

Program Ministerstwa Edukacji i Nauki ma pomagać kołom naukowym w realizacji innowacyjnych projektów, podniesieniu jakości działalności oraz usprawnieniu transferu technologii i rozwiązań technicznych do gospodarki. To już trzecia edycja tego konkursu. W tym roku zgłoszono 308 zgłoszonych inicjatyw, a finansowanie przyznano 174 z nich.

Grafika pokazująca obszary, w jakich działają nagrodzone koła naukowe

Kto

Studenckie Koło Astronautyczne, Międzywydziałowe Koło Naukowe WUT Racing, Studenckie Międzywydziałowe Koło Naukowe SAE AeroDesign, Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów, Koło Naukowe Sportów Samochodowych – sekcja Proton Dynamic

Rok

Podobne tematy: