Przejdź do treści

Wsparcie psychologiczne

Wszyscy nasi studenci i doktoranci mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy psychologów.

 

Oferowane formy pomocy w języku polskim i angielskim:

  • rozmowy wspierające, motywujące, terapeutyczne,
  • udzielanie pomocy psychologicznej polegającej na stosowaniu różnych form działania psychologicznego ukierunkowanych na rozwój człowieka, 
  • pomoc w rozwiązywaniu sytuacji traumatycznych i kryzysowych,
  • psychoedukacja,
  • konsultacje i informacje na temat innych możliwości specjalistycznej pomocy,
  • możliwa obecność tłumacza polskiego języka migowego (po wcześniejszym zgłoszeniu do Sekcji ds. Osób z Niepełnosprawnościami PW). 

 

Na wizyty najlepiej umawiać się mailowo pod adresem wsparcie.sp@pw.edu.pl

Sekcja Psychologów jest częścią Biura ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.