Przejdź do treści

Ochrona informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych: projektowanie i audyt zabezpieczeń