Przejdź do treści

Zasady przyjęć na studia podyplomowe

Ogólne zasady

Szczegółowe zasady przyjęć na dane studia mogą się różnić, więc najlepiej szukać informacji w opisach studiów albo kierować zapytania na wskazane adresy/telefony albo poprzez system IRK. 

Rejestracja w IRK

Podczas rejestracji w IRK należy zachować hasło, ponieważ po przyjęciu na studia podyplomowe będzie ono stanowić hasło do logowania w serwisie USOSWeb. 

W celu dokonania rejestracji na studia podyplomowe: 

1. W sekcji „Moje konto” kliknij Formularze osobowe. Uzupełnij wszystkie zakładki: 

 • Dane osobowe; 
 • Adres i dane kontaktowe; 
 • Wykształcenie; 
 • w przypadku braku numeru PESEL - Dodatkowe dane osobowe

 

W zakładce Wykształcenie: 

 • w podpunkcie wykształcenie średnie uzupełnij kraj, w którym ukończyłeś szkołę; 
 • w podpunkcie wykształcenie wyższe kliknij „Zapisz i dodaj dokument” - otworzy się strona, na której powinieneś uzupełnić wszystkie informacje dot. Twojego dyplomu ukończenia studiów. Kiedy to zrobisz, kliknij „Zapisz”. Pojawi się przycisk „Zapisz i dodaj plik”. Kliknij w niego i wgraj skan swojego dyplomu. 
 • nie uzupełniaj wyników egzaminów w podpunkcie wykształcenie wyższe, chyba że wymagają tego warunki rekrutacji wybranych przez Ciebie studiów podyplomowych

 

2. W sekcji Rekrutacja wybierz studia podyplomowe - nastąpi przekierowanie na podstronę wybranych studiów podyplomowych w Systemie IRK. 

3. Kliknij „Zapisz się” na podstronie wybranych studiów podyplomowych. Pojawi się „Nowe zgłoszenie rekrutacyjne”. Wybierz właściwy „Dokument uprawniający do podjęcia studiów” - kliknij „Kontynuuj”. Wpisz kierunek studiów ukończonej szkoły wyższej. Kliknij „Kontynuuj”. Nastąpi przekierowanie na podstronę wybranych studiów podyplomowych i wyświetli się komunikat o sfinalizowaniu zgłoszenia. 

4. Przejdź w sekcji „Moje konto” do zakładki Zgłoszenia rekrutacyjne i wybierz na dole tabeli przycisk „Dokumenty i dalsze kroki”. 

5. Pojawi się do pobrania automatycznie wypełniony Twoimi danymi Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe - należy go pobrać, wydrukować i uzupełnić odręcznie pola: - „rozpoczynające się w dniu:………..” (termin uzgodniony z sekretariatem studiów podyplomowych); 

 • „w przypadku cudzoziemców - informacje o posiadaniu Karty Polaka”; 
 • „data i podpis kandydata na SP…...….”. 

   

6. Złóż podpisany Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami koniecznymi do rejestracji w sekretariacie wybranych studiów podyplomowych. Adres i dane kontaktowe sekretariatu oraz wszelkie informacje dot. danych studiów podyplomowych znajdziesz w Systemie IRK na podstronie danych studiów podyplomowych. 

7. Wprowadzenie informacji o dyplomie jest obligatoryjne, aby kandydat mógł wygenerować Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe. W przypadku braku tych danych, kandydaci muszą zgłosić się do sekretariatu studiów podyplomowych, aby uzupełnić udostępniony przez sekretariat Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe oraz złożyć odpowiednie oświadczenie o byciu absolwentem (zobowiązanie do przedstawienia dyplomu ukończenia studiów wyższych, niezwłocznie po jego wydaniu). 

Ważne informacje 

1. Opisy studiów podyplomowych znajdziesz na stronie www PW.

2. Zapytania o dane studia podyplomowe kieruj: 

 • bezpośrednio na adres mailowy podany na podstronie wybranych studiów podyplomowych w Systemie IRK lub na ww. stronie www PW; 
 • za pośrednictwem Systemu IRK z poziomu podstrony danych studiów podyplomowych – kliknij „Zadaj pytanie w związku z tymi studiami”. Pojawi się formularz do przesłania widomości - zwrócić uwagę, by w nagłówku Studia wybrane były konkretne studia podyplomowe – zgłoszenia bez przyporządkowanych studiów nie będą rozpatrywane.