Przejdź do treści

Praktyki, staże, rozwój kariery

Studenci PW zobowiązani są do odbycia praktyk, ale poza tym mają też szereg dodatkowych możliwości na zdobycie wiedzy, umiejętności i doświadczeń zawodowych. To między innymi:

  • spotkania z pracodawcami, 
  • warsztaty, 
  • kursy, 
  • szkolenia,
  • targi pracy (w tym branżowe). 

 

Takie działania organizują Wydziały i inne jednostki PW, politechniczne organizacje studenckie oraz współpracujące z naszą Uczelnią firmy i instytucje.

 

W wyborze i rozwoju ścieżki zawodowej pomaga Biuro Karier PW. Co oferuje?

Oferty praktyk, staży, pracy

Są zbierane i publikowane na portalu Career Center. To tam można szukać propozycji dla siebie. 

Indywidualne konsultacje

Prowadzą je doświadczeni doradcy zawodowi z Biura Karier. 

Testy 

Pozwalają określić precyspozycje zawodowe i styl myślenia.

Program Mentoringowy

Łączy studentów (Mentee) i ludzi mających ciekawe i wartościowe doświadczenie zawodowe (Mentor). Taka współpraca trwa kilka miesięcy i przynosi korzyści dla obu stron.