Przejdź do treści

Harmonogram rekrutacji

11/12
2023

Początek zapisów do Szkoły Doktorskiej

Zaczyna się rejestracja kandydatów do Szkoły Doktorskiej oraz składanie dokumentów w systemie IRK. Przyjęci kandydaci w lutym (czyli od semestru letniego) będą na PW pracować nad doktoratem. 

07/01
2024

Koniec zapisów do Szkoły Doktorskiej

Ostatni dzień na rejestrację do Szkoły Doktorskiej (na semestr letni zaczynający się od lutego) i złożenie dokumentów w IRK. 

09/01
2024

Początek zapisów na studia zaczynające się od lutego

Tego dnia zaczyna się rejestracja na studia stacjonarne II stopnia oraz niestacjonarne I i II stopnia. To także początek wnoszenia opłat rekrutacyjnych i przekazywania wymaganych dokumentów. 

18/01
2024

Start rozmów kwalifikacyjnych do Szkoły Doktorskiej

Tego dnia zaczynają się rozmowy kwalifikacyjne kandydatów. 

24/01
2024

Zakończenie rozmów kwalifikacyjnych do Szkoły Doktorskiej

Ostatni dzień rozmów kwalifikacyjnych kandydatów. 

26/01
2024

Koniec zapisów i wnoszenia opłat na studia niestacjonarne I stopnia rozpoczynające się od lutego

Uwaga: ostateczne terminy i miejsca dostarczania dokumentów ustalają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne. 

30/01
2024

Publikacja listy rankingowej do Szkoły Doktorskiej

Lista rankingowa to nie jest lista przyjętych! Zakwalifikowani kandydaci muszą teraz złożyć dokumenty w IRK. 

31/01
2024

Zakwalifikowani kandydaci do Szkoły Doktorskiej składają dokumenty w IRK

Pierwszy dzień na składanie dokumentów uzupełniających w systemie IRK. 

Te dokumenty to:

  • dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie do Szkoły (dyplom), a w przypadku jego braku zaświadczenia o zdaniu egzaminu dyplomowego wystawione przez Wydział/Instytut (jeżeli wymienione dokumenty nie zostały jeszcze wgrane do systemu),
  • oświadczenie o wyborze Szkoły Doktorskiej/dyscypliny naukowej. 

02/02
2024

Koniec zapisów i wnoszenia opłat na studia II stopnia rozpoczynające się od lutego

Dotyczy to studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, w Warszawie i Filii w Płocku. 

Uwaga! Ostateczne terminy i miejsca dostarczania dokumentów ustalają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne. 

04/02
2024

Koniec składania dokumentów przez kandydatów do Szkoły Doktorskiej

To dla kandydatów ostatni dzień na złożenie dokumentów w systemie IRK. 

07/02
2024

Publikacja listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej

Dzień radości dla przyjętych. 19 lutego, czyli pierwszego dnia semestru letniego oficjalnie zaczynają swoją doktorancką przygodę na Politechnice. 

09/02
2024

Ogłoszenie wyników kwalifikacji na studia niestacjonarne I stopnia rozpoczynające się od lutego

To dzień, do którego wyniki mają zostać ogłoszone.

16/02
2024

Ogłoszenie wyników kwalifikacji na studia II stopnia rozpoczynające się od lutego

To dzień, do którego wyniki mają zostać ogłoszone. Dotyczy to zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, Warszawy i Płocka.