Przejdź do treści

Harmonogram rekrutacji

Wybierz poziom studiów, który Cię interesuje i sprawdź, jakie są terminy. 

Studia I stopnia stacjonarne i jednolite magisterskie

Znajdziesz tu terminarze dla:

 • kierunków w Warszawie (wszystkich z wyjątkiem tych na Wydziale Architektury)
 • kierunków w Filii PW w Płocku
 • kierunku Architektura - studia jednolite po polsku
 • kierunku Architektura (Architecture) - studia I stopnia po angielsku

 

Kierunki w Warszawie

3 czerwca–10 lipca

 • rejestracja (zapisy internetowe)
 • wnoszenie opłaty rekrutacyjnej
 • dokonywanie korekt na koncie rejestracyjnym w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)
 • samodzielne wpisywanie na IRK wyników maturalnych
 • samodzielne wpisywanie na IRK wyników z dyplomów potwierdzających określone kwalifikacje zawodowe
 • elektroniczne przesyłanie na IRK skanów:
  • zaświadczeń, dyplomów laureatów i finalistów olimpiad/konkursów/turniejów,
  • tzw. starych matur,
  • certyfikatów językowych (jako jedno z potwierdzeń znajomości języka angielskiego przy aplikowaniu na studia prowadzone w języku angielskim),
  • dyplomów potwierdzających określone kwalifikacje zawodowe (nie należy mylić dyplomu z certyfikatami/świadectwami z poszczególnych egzaminów),
  • dyplomów IB i EB,
  • innych świadectw wydanych poza polskim systemem edukacji (w przypadku braku dyplomu lub świadectwa konieczność dostarczenia zaświadczenia o zdaniu egzaminów wraz z ich wynikami)

    

18 lipca

 • opublikowanie wyników kwalifikacji w etapie I (ok. godz. 13.00), w tym również informacji o listach rezerwowych 

   

19 lipca–24 lipca

 • przekazanie oryginałów dokumentów przez zakwalifikowanych kandydatów (do godz. 15.00 24 lipca)

   

25 lipca

 • opublikowanie wyników kwalifikacji w etapie II (opcjonalnie)

   

29 lipca–30 lipca

 • przekazanie oryginałów dokumentów przez zakwalifikowanych kandydatów w etapie II (do godz. 15.00 30 lipca)

   

Kierunki w Filii PW w Płocku

3 czerwca–21 lipca

 • rejestracja (zapisy internetowe)
 • wnoszenie opłaty rekrutacyjnej
 • dokonywanie korekt na koncie rejestracyjnym w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)
 • samodzielne wpisywanie na IRK wyników maturalnych
 • samodzielne wpisywanie na IRK wyników z dyplomów potwierdzających określone kwalifikacje zawodowe
 • elektroniczne przesyłanie na IRK skanów:
  • zaświadczeń, dyplomów laureatów i finalistów olimpiad/konkursów/turniejów,
  • tzw. starych matur,
  • dyplomów potwierdzających określone kwalifikacje zawodowe (nie należy mylić dyplomu z certyfikatami/świadectwami z poszczególnych egzaminów),
  • dyplomów IB i EB,
  • innych świadectw wydanych poza polskim systemem edukacji (w przypadku braku dyplomu lub świadectwa konieczność dostarczenia zaświadczenia o zdaniu egzaminów wraz z ich wynikami)

 

25 lipca

 • opublikowanie wyników kwalifikacji

 

26 lipca–30 lipca

 • przekazanie oryginałów dokumentów przez zakwalifikowanych kandydatów (do godz. 15.00 30 lipca)

   

Kierunek Architektura – studia jednolite po polsku

29 kwietnia–24 maja

 • rejestracja (zapisy internetowe)
 • wnoszenie opłaty rekrutacyjnej

Uwaga! 24 maja to ostatni dzień zapisów i dokonania opłaty rekrutacyjnej! Rejestracja i wpłata po tym terminie nie będzie możliwa!

 • dokonywanie korekt na koncie rejestracyjnym w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)

   

29 kwietnia–10 lipca

 • samodzielne wpisywanie na IRK wyników maturalnych
 • elektroniczne przesyłanie na IRK skanów:
  • tzw. starych matur,
  • dyplomów IB i EB,
  • innych świadectw wydanych poza polskim systemem edukacji (w przypadku braku dyplomu lub świadectwa konieczność dostarczenia zaświadczenia o zdaniu egzaminów wraz z ich wynikami)

 

8 czerwca

 • sprawdzian uzdolnień i predyspozycji

   

18 czerwca

 • ogłoszenie wyników na IRK oraz listy kandydatów, którzy uzyskali przynajmniej 30% możliwej do uzyskania liczby punktów łącznie ze sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji i będą brać udział w kolejnym etapie kwalifikacji polegającym na dostarczeniu wyników matur

   

18 lipca

 • opublikowanie wyników kwalifikacji 

   

19 lipca–23 lipca

 • przekazanie dokumentów przez zakwalifikowanych kandydatów (do godz. 15.00 23 lipca)

   

24 lipca

 • w razie niewypełnienia miejsc przez zakwalifikowanych kandydatów opublikowanie wyników tury uzupełniającej

   

25 lipca–26 lipca

 • przekazanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w turze uzupełniającej (do godz. 15.00)

 

Kierunek Architektura (Architecture) – studia I stopnia po angielsku

29 kwietnia–24 maja

 • rejestracja (zapisy internetowe)
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej

Uwaga! 24 maja to ostatni dzień zapisów i dokonania opłaty rekrutacyjnej! Rejestracja i wpłata po tym terminie nie będzie możliwa!

 • dokonywanie korekt na koncie rejestracyjnym w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)

   

3 czerwca

 • przesłanie kandydatom na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail zadania do samodzielnego wykonania

   

3 czerwca–8 czerwca

 • załączenie przez kandydatów opracowanego samodzielnie zadania

   

18 czerwca 

 • podanie wyników i informacja o dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej

   

26 czerwca–28 czerwca

 • rozmowy kwalifikacyjne on-line

   

3 lipca

 • podanie łącznych wyników oraz ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych

   

25 lipca–26 lipca

 • przekazanie dokumentów przez zakwalifikowanych kandydatów - w tym certyfikatu językowego (do godz. 15.00)

   

Studia I stopnia niestacjonarne

 Znajdziesz tu terminarze dla:

 • kierunków w Warszawie (w trybie zjazdowym i na odległość - przez Internet)
 • kierunków w Filii PW w Płocku

 

Kierunki w Warszawie – w trybie zjazdowym i przez Internet

1 sierpnia

 • początek zapisów, wnoszenia opłat rekrutacyjnych i przekazywania wymaganych dokumentów

   

28 sierpnia

 • koniec zapisów i wnoszenia opłat rekrutacyjnych

Uwaga: ostateczne terminy i miejsca dostarczania dokumentów ustalają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne

 

4–6 września

 • informacja o ewentualnym nieuruchomieniu kierunku studiów
 • informacja o przedłużeniu zapisów na niektóre kierunki
 • informacja o ewentualnym uruchomieniu procedury kwalifikacyjnej

 

do 18 września 

 • ogłoszenie wyników kwalifikacji 

 

Kierunki w Filii PW w Płocku

1 sierpnia

 • początek zapisów, wnoszenia opłat rekrutacyjnych i przekazywania wymaganych dokumentów

 

11 września

 • koniec zapisów i wnoszenia opłat rekrutacyjnych 

Uwaga: ostateczne terminy i miejsca dostarczania dokumentów ustalają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne

 

do 25 września

 • ogłoszenie wyników kwalifikacji 
Studia II stopnia stacjonarne

Znajdziesz tu terminarze dla:

 • kierunków w Warszawie (wszystkich z wyjątkiem tych na Wydziale Architektury)
 • kierunków w Filii PW w Płocku
 • kierunku Architektura - studia po polsku
 • kierunku Architektura (Architecture) - studia po angielsku
 • kierunku Urbanistka (Urban Planning) - studia po angielsku

 

Kierunki w Warszawie

1 sierpnia

 • początek zapisów, wnoszenia opłat rekrutacyjnych i dostarczania dokumentów 

   

28 sierpnia

 • koniec zapisów i wnoszenia opłat rekrutacyjnych, ostateczne terminy i miejsca dostarczania dokumentów ustalają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne

 

5 września–6 września

 • informacja o ewentualnym nieuruchomieniu kierunku studiów
 • informacja o przedłużeniu zapisów
 • informacja o ewentualnym uruchomieniu procedury kwalifikacyjnej

 

do 18 września

 • ogłoszenie wyników kwalifikacji

 

Kierunki w Filii PW w Płocku

1 sierpnia

 • początek zapisów, wnoszenia opłat rekrutacyjnych i dostarczania dokumentów 

   

11 września

 • koniec zapisów i wnoszenia opłat rekrutacyjnych, ostateczne terminy i miejsca dostarczania dokumentów ustalają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne

   

do 25 września

 • ogłoszenie wyników kwalifikacji

 

Kierunek Architektura – studia po polsku

1 sierpnia–28 sierpnia

 • rejestracja (zapisy internetowe) i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej

Uwaga! 28 sierpnia to także ostatni dzień, kiedy można dokonać opłaty rejestracyjnej! Rejestracja i wpłata po wskazanym terminie nie będzie możliwa

 

4 września–6 września

 • składanie dokumentów (portfolio)

   

17 września

 • I etap sprawdzianu

   

18 września

 • II etap sprawdzianu

   

23 września

 • ogłoszenie wyników kwalifikacji, po pozytywnym przejściu rekrutacji należy dostarczyć w określonym przez Wydział terminie oryginały wymaganych dokumentów wskazanych na stronie internetowej Wydziału

 

Kierunek Architektura (Architecture) – studia po angielsku

29 kwietnia–24 maja

 • rejestracja (zapisy internetowe I tura), 
 • wnoszenie opłaty rekrutacyjnej
 • dostarczanie w formie elektronicznej wymaganej dokumentacji

Uwaga! 24 maja to ostatni dzień, kiedy można dokonać opłaty rejestracyjnej! Rejestracja i wpłata po wskazanym terminie nie będzie możliwa

 

10 czerwca

 • powiadomienie kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej

   

12 czerwca–14 czerwca

 • rozmowy kwalifikacyjne

   

18 czerwca

 • lista wstępnie zakwalifikowanych

   

4 września–11 września

 • rejestracja (zapisy internetowe II tura), wnoszenie opłaty rekrutacyjnej i dostarczanie w formie elektronicznej wymaganej dokumentacji

   

16 września

 • powiadomienie kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej

   

18 września–19 września

 • rozmowy kwalifikacyjne

   

20 września

 • ogłoszenie wyników kwalifikacji, dostarczanie w określonym przez Wydział terminie oryginałów wymaganych dokumentów wskazanych na stronie internetowej Wydziału

 

Kierunek Urbanistyka (Urban Planning) – studia po angielsku

1 sierpnia–28 sierpnia

 • rejestracja (zapisy internetowe), 
 • wnoszenie opłaty rekrutacyjnej
 • dostarczenie wymaganych dokumentów (proszę zapoznać się z informacjami opublikowanymi na stronie internetowej Wydziału Architektury).

Uwaga! 28 sierpnia to także ostatni dzień, kiedy można dokonać opłaty rejestracyjnej. Rejestracja i wpłata po wskazanym terminie nie będzie możliwa

 

11 września

 • powiadomienie kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej

   

16 września–17 września

 • rozmowy kwalifikacyjne

   

18 września

 • opublikowanie wyników kwalifikacji

   

Studia II stopnia niestacjonarne

 Znajdziesz tu terminarze dla:

 • kierunków w Warszawie (w trybie zjazdowym i na odległość - przez Internet)
 • kierunków w Filii PW w Płocku

 

Kierunki w Warszawie – w trybie zjazdowym i przez Internet

1 sierpnia

 • początek zapisów, wnoszenia opłat rekrutacyjnych i dostarczania dokumentów

 

28 sierpnia

 • koniec zapisów i wnoszenia opłat rekrutacyjnych, ostateczne terminy i miejsca dostarczania dokumentów ustalają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne

 

5 września–6 września

 • informacja o ewentualnym nieuruchomieniu kierunku studiów
 • informacja o przedłużeniu zapisów
 • informacja o ewentualnym uruchomieniu procedury kwalifikacyjnej

 

do 18 września

 • ogłoszenie wyników kwalifikacji na kierunki studiów prowadzone w Warszawie

 

Kierunki w Płocku

1 sierpnia

 • początek zapisów, wnoszenia opłat rekrutacyjnych i dostarczania dokumentów

   

11 września

 • koniec zapisów i wnoszenia opłat rekrutacyjnych, ostateczne terminy i miejsca dostarczania dokumentów ustalają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne

 

do 25 września

 • ogłoszenie wyników kwalifikacji

 

Doktorat

4 czerwca–26 lipca

 • rejestracja kandydatów oraz składanie dokumentów w systemie IRK

 

26 sierpnia–6 września

 • rozmowy kwalifikacyjne

 

12 września

 • publikacja listy rankingowej

 

13–19 września

 • składanie dokumentów uzupełniających w systemie IRK:
  • dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie do Szkoły (dyplom), a w przypadku jego braku zaświadczenia o zdaniu egzaminu dyplomowego wystawione przez Wydział/Instytut (jeżeli wymienione dokumenty nie zostały jeszcze wgrane do systemu).
  • oświadczenia o wyborze szkoły doktorskiej/dyscypliny naukowej

 

25 września

 • publikacja listy przyjętych