Przejdź do treści
Na zdjęciu grupa studentów w Gmachu Głównym

Koła naukowe

Dziesiątki możliwości

W kołach naukowych teorię przekuwa się na praktykę. To szansa na tworzenie, wdrażanie i sprawdzanie własnych pomysłów, udział w prestiżowych konkursach i zawodach (często zwieńczony sukcesami), zdobywanie cennych doświadczeń i nawiązywanie przyjaźni.

Kliknij w przycisk poniżej i zobacz, jakie są najaktywniejsze koła naukowe działające na Politechnice Warszawskiej!

Artystyczne Międzywydziałowe Koło Naukowe Art-S

Członkowie koła zajmują się wykorzystywaniem nowoczesnych technik w szeroko pojętej sztuce. Starają się poprzez techniki komputerowe oraz druk 3D odtworzyć obiekty, które z powodu działań natury i człowieka nie dotrwały do naszych czasów.

Obszary zainteresowań:

Chemiczne Koło Naukowe „FLOGISTON”

Do najważniejszych projektów realizowanych przez koło należą: konferencja naukowa o międzynarodowym zasięgu YoungChem, festiwal nauki Skołowany Weekend, ale także liczne pokazy skierowane głównie do młodzieży, przedstawiające teorię w żywej i barwnej formie.

Obszary zainteresowań:

Koło Naukowe ADek

Koło naukowe zrzesza studentów, których jednym z głównych obszarów zainteresowań jest elektromobilność. Wśród członków koła można znaleźć osoby specjalizujące się w elektryce, elektronice, energoelektronice, odnawialnych źródłach energii, projektowaniu i modelowaniu 3D oraz mechanice pojazdowej.

Koło Naukowe Aparatury Biomedycznej

Celem koła jest umożliwienie jego członkom rozwijania umiejętności technicznych oraz pogłębiania wiedzy z zakresu urządzeń medycznych. Jego członkowie pomagają również w popularyzacji wiedzy na temat techniki wykorzystywanej w medycynie poprzez udział w prezentacjach sprzętu medycznego na pokazach, targach
czy też prowadzenie zajęć dla najmłodszych.

Obszary zainteresowań:

Koło Naukowe ARIA

Celem koła jest promowanie czystych technologii w motoryzacji poprzez stworzenie jednoosobowego sportowego samochodu elektrycznego.

Obszary zainteresowań:

Koło Naukowe Automatyki i Robotyki „Robomatic”

Głównym celem działalności koła jest rozwój umiejętności i pasji związanych z automatyką, robotyką oraz mechatroniką. Jego członkowie tworzą projekty, których integralną częścią są: konstrukcja, elektronika oraz programowanie. 

Koło Naukowe Awioniki „MelAvio”

Ideą Melavio jest rozwój technologii lotniczych w dziedzinie awioniki. Członkowie koła tworzą konstrukcje od podstaw, przechodząc przez wszystkie etapy projektowania bezzałogowych statków powietrznych. Projekty wyróżnia pełna autonomia.

Koło Naukowe Bekker Team

Koło zajmuje się budową łazików. Praca podzielona jest między trzy sekcje. Sekcja mechaniki odpowiada za cały proces projektowy, zaczynając od obliczeń i szkicu, przez model 3D i analizę wytrzymałościową, na prototypie kończąc. Sekcja elektroniki w głównej mierze zajmuje się pracą z czujnikami i silnikami napędzającymi łazik, lecz w obrębie jej kompetencji znajduje się też dobór baterii oraz projekt wiązki elektrycznej. Sekcja autonomii odpowiada za automatyzację pracy łazika. Na podstawie obrazu z kamer i danych z czujników, rozpoznaje otoczenie łazika oraz zadaje jego ruch w przestrzeni.

Koło Naukowe Biogospodarki

Koło skupia studentów zainteresowanych biogospodarką, gospodarką obiegu zamkniętego i zrównoważonym rozwojem w wielu gałęziach przemysłu.

Obszary zainteresowań:

Koło Naukowe Biomaterials

Koło skupia się na badaniach praktycznych aplikacji nowych biomateriałów. Zajmuje się implantami, powłokami aseptycznymi. Członkowie koła planują badania z zakresu biodruku i inżynierii tkankowej. 

Obszary zainteresowań:

Koło Naukowe Biotechnologów HERBION

Koło zrzesza młodych pasjonatów biotechnologii i nauk pokrewnych. Jego członkowie skupiają się na popularyzacji nauki, realizacji projektów naukowych oraz poszerzaniu swojej wiedzy i umiejętności. Prowadzą pokazy doświadczeń oraz warsztaty, uczestniczą w piknikach naukowych, a także organizują Meetozy, czyli prelekcje, w których zaproszeni naukowcy dzielą się swoją obszerną wiedzą.

Obszary zainteresowań:

Koło Naukowe Budownictwa „Konstruktor”

Działalność koła ukierunkowana jest na prowadzenie badań właściwości nowoczesnych materiałów budowlanych, organizację warsztatów dla studentów oraz współpracę z prywatnymi przedsiębiorstwami o profilu związanym z szeroko pojętą działalnością budowlaną.

Obszary zainteresowań:

Koło Naukowe Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa

Głównym celem koła jest pogłębianie wiedzy z dziedziny ciepłownictwa i ogrzewnictwa, jak również dyskusja na temat możliwości technicznych prężnie rozwijającej się branży ciepłowniczej. Swoją misję członkowie koła realizują poprzez praktyczne poznawanie nowych i ekologicznych technik wytwarzania ciepła. Zajmują się również sposobami jego dostarczania i racjonalnego wykorzystania u odbiorców. 

Obszary zainteresowań:

Koło Naukowe CMYK

Koło zajmuje się wszystkim co związane z poligrafią. Jego członkowie biorą na warsztat cały proces związany
z drukowaniem – od DTP, poprzez press, aż do procesów wykończeniowych.

Obszary zainteresowań:

Koło Naukowe Data Science

Jedną z głównych działalności koła jest promowanie i przekazywanie wiedzy z zakresu data science. Członkowie koła organizują warsztaty oraz hackatony.

Koło Naukowe Elektrotechniki w Systemach Transportowych

Koło zrzesza studentów zainteresowanych elektrotechniką i elektroniką w zakresie transportu. Jego celem jest rozwój i pogłębianie zainteresowań z zakresu zastosowań elektrotechniki i elektroniki oraz popularyzowanie badań naukowych, jak i indywidualnych osiągnięć członków koła. 

Koło Naukowe Energetyków

Koło zrzesza pasjonatów szeroko pojętej energetyki oraz nowoczesnych technologii. Działalność koła obejmuje projekty naukowo-badawcze, a także techniczne, które wymagają prac warsztatowych i podstawowej wiedzy inżynierskiej. Są to m.in.: projekt turbiny Peltona, elektrowni szczytowo-pompowej, złoża fluidalnego, elektrowni maremotorycznej, Solar Trackera czy kolektora powietrznego. Członkowie koła realizują także projekty informatyczne i organizują konferencje naukowe, m.in. Ogólnopolską Konferencję Młodych Energetyków(OKME).

Koło Naukowe FiberTeam

FiberTeam zajmuje się szeroko pojętą techniką światłowodową. Członkowie koła realizują projekty związane z telekomunikacją i technologiami czujnikowymi. Opracowują zarówno własne systemy pomiarowe, jak i projektują układy elektroniczne. Współpracują z przemysłem i największymi organizacjami związanymi z polską fotoniką.

Koło Naukowe Fizyki Komputerowej

Działalność koła skupia się na poznawaniu nowych metod numerycznych oraz matematycznych służących do rozwiązywania problemów fizycznych. Te umiejętności członkowie wykorzystują w praktyce, dostarczając oprogramowanie i aplikacje wykorzystywane przez naukowców.

Obszary zainteresowań:

Koło Naukowe Fizyków

Podstawą działalności koła jest szeroko rozumiana akademicka dydaktyka - skierowana zarówno do studentów
Politechniki Warszawskiej, jak i osób spoza uczelni. Członkowie koła organizują wykłady, pokazy fizyczne, uczestniczą w konferencjach naukowych. 

Obszary zainteresowań:

Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej

Koło zrzesza osoby interesujące się interdyscyplinarną gospodarką przestrzenną i tematami pokrewnymi. Członkowie i sympatycy koncentrują się na zagadnieniach związanych z urbanistyką, środowiskiem oraz nieruchomościami, korzystając przy tym z technologii GIS, CAD czy BIM.

Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej

Koło zrzesza głównie studentów kierunków geodezja i kartografia oraz geoinformatyka. Członkowie wykonują różnorodne projekty, od klasycznych pomiarów geodezyjnych, przez pomiary satelitarne, po naloty dronem i scaning laserowy. Mogą pochwalić się także projektami z zakresu fotogframetrii, modelowania 3D, VR, RTI oraz uczenia maszynowego.

Koło Naukowe Humanoid

Koło działa w branży programistycznej i robotycznej. Wśród jego członków nie brakuje entuzjastów tematów modelowania, druku 3D, rzeczywistości wirtualnej, widzenia maszynowego, sieci neuronowych i innych dziedzin technologii. 

 

 

Koło Naukowe HYBRYDA

Koło zajmuje się poszerzaniem wiedzy na temat pojazdów elektrycznych oraz jej propagowaniem. Głównym projektem jest budowa samochodu o wielosilnikowym napędzie elektrycznym.

Obszary zainteresowań:

Koło Naukowe Hydroinformatyki

Założeniem koła jest umożliwienie studentom udziału we wszystkich etapach badań środowiskowych - od zbierania danych w terenie, poprzez ich analizę, modelowanie procesów środowiskowych, aż po końcową interpretację uzyskiwanych wyników.

Obszary zainteresowań:

Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej Venturi

Dzięki projektom naukowym członkowie koła mają okazję zetknąć się z problemami konstrukcyjnymi i technologicznymi, występującymi np. w czasie budowy aparatury.

Obszary zainteresowań:

Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej WAKANS

W kole prowadzone są projekty naukowe, mające na celu poszerzenie wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej oraz pokrewnych nauk technicznych. Szczególny nacisk kładą na praktyczne zastosowanie materiałów.

Obszary zainteresowań:

Koło Naukowe Inżynierii Samochodowej – Iskra

Koło napędzane jest przez fanatyków motoryzacji, chcących poznać świat rajdów samochodowych. Głównym celem koła jest zbudowanie auta, które po wprowadzeniu modyfikacji będzie uczestniczyć w wydarzeniach takich jak track day, time attack oraz rajdach KJS i SKJS.

Obszary zainteresowań:

Koło Naukowe Inżynierii Środowiska

Członkowie koła interesują się zagadnieniami związanymi z inżynierią środowiska, które przedstawiają i wyjaśniają w publikacjach. Oprócz tego podejmują wiele innych działań na rzecz edukacji z zakresu ochrony środowiska, tworząc zajęcia dla uczniów szkół technicznych. 

Obszary zainteresowań:

Koło Naukowe Lotników

KNL to jedyne koło naukowe na PW, dzięki któremu możesz zacząć latać! Skupia osoby zainteresowane szeroko pojętą tematyką lotniczą – zwłaszcza pilotów szybowcowych i samolotowych. Prowadzona działalność obejmuje zarówno latanie załogowe – członkowie koła reprezentują Politechnikę Warszawską podczas ogólnopolskich zawodów, jak i projekty konstrukcyjne – symulatory, eksperymentalne samoloty bezzałogowe oraz rekonstrukcje maszyn załogowych.

Koło Naukowe Mechaników „ROTOR”

Koło zajmuje się pogłębieniem i stosowaniem w praktyce wiedzy z obszaru mechaniki, budowy maszyn, elektrotechniki. Członkowie koła doskonalą swoje umiejętności także w dziedzinie modelowania 3D jak również w podstawach programowania.

Koło Naukowe Mikrosystemów „ONYKS”

Członkowie koła zajmują się wykonywaniem różnego rodzaju projektów elektronicznych, między innymi analogowych, z mikrokontrolerami oraz z układami FPGA. Koło posiada narzędzia niezbędne do zrealizowania płytek elektronicznych (laminator, wytrawiarka, odczynniki), a także zestawy do nauki różnych układów mikroprocesorowych. 

Obszary zainteresowań:

Koło Naukowe Robotyki „BIONIK”

Koło zrzesza studentów chcących poszerzać swoją wiedzę w dziedzinie robotyki mobilnej i manipulacyjnej. Realizuje projekty zespołowe oraz indywidualne. Specjalizuje się w robotach turniejowych (LineFollower,
Sumo, MicroMouse). Członkowie koła tworzą też większe systemy robotyczne, kładąc duży nacisk na autonomię ich działania. Organizują zawody robotów sportowych i biorą udział w wielu wydarzeniach popularyzujących naukę.

Koło Naukowe Robotyków

W swoich szeregach koło skupia pasjonatów robotyki. Jego członkowie są zaangażowani w projekty dotyczące samochodów autonomicznych, wizji maszynowej, łazików marsjańskich czy manipulatorów. Zajmują się także budową robotów humanoidalnych, mobilnych i podwodnych.

Koło Naukowe Sportów Samochodowych Proton Dynamic

Członkowie koła zajmują się projektowaniem i budową bolidów elektrycznych klasy Formuła Student. Głównym celem jest stworzenie kolejnej generacji w pełni działającego prototypu wyścigowego oraz start w międzynarodowych zawodach Formuły Student i rywalizacja z konstrukcjami stworzonymi przez zespoły z całego świata.

Obszary zainteresowań:

Koło Naukowe Sztucznej Inteligencji Golem

Członkowie koła zajmują się szeroko pojętymi zagadnieniami sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.

Koło Naukowe Twórców Gier „Polygon”

Polygon to społeczność pasjonatów i profesjonalistów tworzenia gier. Koło organizuje cotygodniowe, otwarte dla wszystkich spotkania, przybierające formę wykładów. Umożliwia również pracę przy specyficznym silniku do gier, tworzenie grafiki, muzyki czy designu do gier. 

Obszary zainteresowań:

Koło Naukowe Wirtualnej Rzeczywistości

Celem koła jest rozwijanie i pogłębianie zainteresowań studentów w zakresie budowania i wizualizacji trójwymiarowych scen oraz projektowania i programowania metod symulacji i interakcji ze środowiskiem wirtualnym. Członkowie koła organizują seminaria, warsztaty i hackatony, popularyzując technologie VR/AR wśród uczniów i studentów.

Obszary zainteresowań:

Koło Naukowe Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN

Celem działalności koła jest ułatwienie swoim członkom dostępu do informacji, materiałów i innych
form aktywności, pozwalających rozszerzyć zakres wiadomości i umiejętności dotyczących szeroko rozumianej branży wodno-kanalizacyjnej.

Obszary zainteresowań:

Koło Naukowe WUT Racing

Członkowie koła zajmują się badaniami nad rozmaitymi materiałami, w tym nowoczesnymi kompozytami, które wykorzystują w budowanym bolidzie. Ponadto prowadzą szeroko zakrojone badania związane z aerodynamiką oraz modelowaniem wytrzymałości materiałów, w trakcie których korzystają z zaawansowanych programów komputerowych oraz technik. Zajmują się również badaniami z dziedziny druku 3D.

Koło Naukowe WUThrust

Członkowie koła badają nowe rozwiązania z branży dronów, poznają i wykorzystują najnowsze technologie oraz
tworzą innowacyjne systemy wykorzystujące bezzałogowe statki powietrzne.

Koło Naukowe Zarządzania Projektami w Budownictwie

Działalność koła skupia się na wyjazdach, szkoleniach, konferencjach, wycieczkach na budowę oraz budowlanych targach pracy.

Obszary zainteresowań:

Koło Naukowe „KOIOT”

W kole działają pasjonaci internetu rzeczy, którzy wspólnie mogą rozwijać swoje umiejętności i poszerzać wiedzę. Celem koła jest realizowanie interdyscyplinarnych projektów naukowych zorientowanych wokół czujników, aplikacji i przetwarzania danych.

Międzywydziałowe Koło Naukowe Smart City

Członkowie koła są studentami różnych wydziałów Politechniki Warszawskiej. Interdyscyplinarny team chce wcielać w życie wizję inteligentnych miast. Stawia na rozwój i pogłębianie wiedzy w zakresie: zrównoważonego rozwoju miast, międzybranżowej współpracy w trakcie procesu projektowania urbanistycznego, uniwersalnego, budownictwa pasywnego i innowacyjnych rozwiązań problemów energetycznych miast, zintegrowanych systemów transportowych, kreowania przestrzeni przyjaznych mieszkańcom i środowisku, informatyzacji zarządzania miastem.

Płockie Naukowe Koło Chemików

Od 2015 roku członkowie koła prowadzą badania w ramach grantów rektorskich dotyczących zagadnień związków ropopochodnych. Badania polegają na identyfikowaniu wpływu związków ropopochodnych na otaczające nas środowisko.

Obszary zainteresowań:

Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów

SKAP skupia swoją działalność wokół projektów, dla których kluczowym elementem jest aerodynamika. Głównym celem jest wykorzystywanie nabytej wiedzy podczas konstruowania pojazdów startujących w międzynarodowych zawodach, takich jak Shell Eco-marathon oraz MotoStudent. Aby osiągać sukcesy na zawodach, zespół aktywnie działa także w zakresie mechaniki, elektroniki oraz zarządzania.

Studenckie Koło Astronautyczne SKA

SKA zajmuje się głównie inżynierską kwestią eksploracji kosmosu. Członkowie koła projektują i testują swoje konstrukcje. Tworzą rakiety, łaziki, wykonują misje balonowe. Wynieśli też w kosmos pierwszego polskiego satelitę, jednocześnie tworząc nowe wersje. Biorą również udział w projektach związanych z aspektami życia poza Ziemią.

Studenckie Koło Biologiczne

Członkowie koła zajmują się głównie badaniami toksykologicznymi, w tym m.in. badaniem skuteczności dezynfekcji chloranem (I) sodu ścieków oczyszczonych czy ekotoksykologiczną oceną skuteczności eliminacji zanieczyszczeń ze
ścieków kosmetycznych. 

Obszary zainteresowań:

Studenckie Koło Inżynierii Fotonicznej – Oddział SPIE & Optica

Koło jest częścią międzynarodowych społeczności Optica oraz SPIE, zrzeszających optyków i fotoników z całego świata. Zajmuje się m.in. popularyzacją fotoniki, wyjazdami na konferencje naukowe oraz realizacją różnorodnych projektów naukowych związanych z optomechatroniką. Mikroskop holograficzny, okulary rozszerzonej rzeczywistości, spirograf laserowy czy detektor mionów – tylko niektóre z projektów, w jakie możesz się zaangażować.

Obszary zainteresowań:

Studenckie Koło Magazynowania Energii

Członkowie koła zajmują się szeroko pojętym magazynowaniem energii, zarówno elektrycznej, jak i cieplnej. Dostrzegają potrzebę rozwoju technologii, dzięki którym w przyszłości będzie można wydajnie magazynować energię na użytek różnych dziedzin przemysłu, od transportu po energetykę zawodową. Projekty koła bazują na obecnie rozwijanych technologiach, takich jak: sprężone i skroplone powietrze, akumulatory elektryczne, magazyny ciepła oraz chłodu.

Studenckie Koło Naukowe Biomechaniki i Inżynierii Biomedycznej „Biomech”

Członkowie koła są tam, gdzie inżynieria spotyka się z medycyną. Ich celem jest pomaganie potrzebującym poprzez rozwijanie technologii umożliwiających lepsze poznanie i usprawnianie ludzkiego organizmu.

Obszary zainteresowań:

Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Ruchu Drogowego

Grupa studentek i studentów zainteresowanych zagadnieniami sterowania ruchem drogowym oraz komunikacją miejską. Głównym celem koła jest realizacja projektów naukowych w tematyce sterownia ruchem drogowym, mobilności miejskiej oraz transportu publicznego.

Obszary zainteresowań:

Studenckie Koło Naukowe Mechaników Pojazdów

Sekcja WUT SiMR Racing Technology. Działalność koła skupiona jest na kompleksowym projektowaniu pojazdów. Jego członkowie realizowali projekty pojazdów ekologicznych na zawody Shell Eco-Marathon, pojazdu pneumatycznego na zawody Pneumobil oraz podjęli się rekonstrukcji rajdowej wersji motocykla Junak M07-R. Od kilku lat skupiają się na projekcie motocykla wyścigowego klasy PreMoto3 zdolnego do udziału w akademickich i profesjonalnych seriach wyścigowych.

Obszary zainteresowań:

Studenckie Koło Naukowe Transportu Lotniczego

Koło jest organizacją studencką zrzeszającą pasjonatów lotnictwa. Największym projektem realizowanym przez jego członków jest Akademicki Model Centralnego Portu Komunikacyjnego. Studenci wyznaczają położenie, kształt oraz rozmiar całej infrastruktury lotniskowej, wykonując przy tym potrzebne wyliczenia przepustowości oraz modele ruchu planowanego lotniska. Ważną cechą projektu jest także intermodalność transportu, członkowie koła przywiązują dużą wagę do połączenia CPK z systemem drogowym i kolejowym.

Studenckie koło Naukowe „MANAGER”

Członkowie koła mają rożne pasje i zainteresowania, ale ich wspólnym celem jest nauka metod i narzędzi zarządzania. 

Obszary zainteresowań:

Studenckie Międzywydziałowe Koło Naukowe SAE AeroDesign

Grupa zaangażowanych i oddanych lotniczej pasji studentów. Główną działalnością koła jest projektowanie i budowa bezzałogowych samolotów udźwigowych oraz starty w międzynarodowych zawodach SAE Aero Design w Stanach Zjednoczonych, organizowanych przez SAE (Society of Automotive Engineers), które zrzesza inżynierów zajmujących się motoryzacją i lotnictwem.

Na zdjęciu troje studentów

Organizacje studenckie i doktoranckie

Działaj nie tylko naukowo!

Na PW działają funkcjonują organizacji znanych w Polsce i na świecie, a także te lokalne – politechniczne. Wszystkie one zrzeszają ludzi, którzy chcą i lubią działać – na różnych polach. Coś dla siebie znajdą tu zarówno zapaleni społecznicy, jak i miłośnicy turystyki, sztuki, gier czy długich rozmów przy herbacie.

Rozbudziliśmy Twoją ciekawość? To świetnie! Kliknij przycisk poniżej i sprawdź, jakie organizacje działają na PW.

BEST Warsaw

BEST (Board of European Students of Technology) jest międzynarodową organizacją studencką skupiającą europejskie uczelnie techniczne. Na Politechnice działa jedna z polskich lokalnych grup. Sztandarowe projekty BEST-u to Inżynierskie Targi Pracy, hackathon BEST Hacking League, cykl kursów międzynarodowych BEST Courses, a także Wielkie Studencki Bal Karnawałowy – KARNAVAULI. 

Enactus

Politechniczny odział międzynarodowej organizacji Enactus, która łączy dwa światy: biznesu i akademicki. Fundamentem organizacji jest pomoc studentom w tworzeniu własnych innowacyjnych start-upów, projektów społecznych zmieniających świat na lepsze przy wsparciu uczelni i doradców biznesowych. Na co dzień Enactus skupia się na szkoleniu członków i realizacji projektów tj. opracowaniu, modelowaniu, prototypowaniu i badaniu rynku pod kątem rozwiązań „problemów” dostrzeżonych przez studentów w celu ich zmiany na lepsze. 

ESN

Stowarzyszenie jest częścią międzynarodowej organizacji studenckiej Erasmus Student Network, której celem jest wspieranie i rozwój programów międzynarodowych wymian studenckich, szczególnie Programu Erasmus+. ESN organizuje wydarzenia i prowadzi projekty, które pomagają funkcjonować podczas wymian studenckich (m.in. poprzez akcje buddy – opiekuna dla przyjeżdżających na PW studentów w ramach wymiany Erasmus czy spotkania z cyklu Orientaton Weeks). 

IAESTE

The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience to prężna, międzynarodowa organizacja działająca w ponad 90 krajach całego świata. Na PW działa jeden z jej komitetów. Organizacja zajmuje się zagranicznymi wyjazdami na staże/praktyki dla studentów. Organizuje też wydarzenia, m.in. takie jak IAESTE CaseWeek – cykl darmowych warsztatów dla studentów. 

Niezależne Zrzeszenie Studentów

Działający na Politechnice Warszawskiej oddział NZS-u. Studenci organizują różnorodne cykliczne projekty kulturalne, rozrywkowe czy edukacyjne, a także jednorazowe inicjatywy. Wśród najbardziej znanych działań warto wymienić Grudniowy Akademicki Przegląd Artystyczny (GAPA), Wampiriada – akcja krwiodawstwa, Movember, Ty(Dzień) Kobiet, wyjazdy integracyjne i turystyczne, pokazy filmowe.

Rada Doktorantów

Rada Doktorantów Politechniki Warszawskiej reprezentuje społeczność doktorantów, którzy kształcą się na Politechnice Warszawskiej. Tworzy zgrany i kreatywny zespół ok. 30 delegatów wybranych spośród niemal 1000 doktorantów PW.

Działalność naszej RD obejmuje reprezentację interesów doktorantów w ramach kontaktu z Władzami Uczelni i innymi organizacjami, ochronę praw doktorantów, opiniowanie oficjalnych dokumentów, promowanie działalności doktorantów PW, organizację szkoleń oraz integrację społeczności doktorantów PW poprzez różne wydarzenia. 

Samorząd Studentów

Samorząd Studentów PW zrzesza studentów z całej naszej Uczelni. Można się jednak bardziej zaangażować – dołączyć do Kolegium SSPW (to przewodniczący i wiceprzewodniczący Samorządu oraz osoby stojące na czele komisji tematycznych i odpowiadający za obszary związane z życiem studenckim), Wydziałowych Rad Samorządu (czyli Samorządu na Wydziałach) czy Rad Mieszkańców (funkcjonują w domach studenckich). 

Na zdjęciu Orkiestra Rozrywkowa PW w trakcie występu

Zespoły artystyczne

Co im w duszy gra?

Śpiewają, tańczą, grają na instrumentach i na teatralnych scenach. Artystyczne dusze z powodzeniem odnajdują się w naszych zespołach, a odbiorców cieszą swoimi występami. Okazuje się, że smykałka inżynierska bardzo często łączy się z talentami muzycznymi, tanecznymi i teatralnymi.

Jakie zespoły artystyczne działają na PW? Kliknij w „Zobacz więcej”, a zobaczysz listę.

Chór Akademicki

Śpiewa na uczelnianych uroczystościach, ale koncertuje wszędzie – w Polsce i za granicą, i to  z bardzo różnorodnym repertuarem – od tego kojarzonego z występami chórów, przez muzykę filmową, po ciekawie zaaranżowane utwory rozrywkowe. W sezonie artystycznym zespół przygotowuje ok. programów koncertowych. Mimo że nie jest chórem zawodowym, a grupą ludzi z muzyczną pasją, w większości złożoną ze studentów i absolwentów PW. Chór istnieje od 2000 roku. Niezmiennie jest niezmiennie otwarty na nowych śpiewaków. 

Orkiestra Rozrywkowa The Engineers Band

Zaczęło się od występów o charakterze rozrywkowym i tanecznym i pozostają one znakiem rozpoznawczym zespołu. W międzyczasie repertuar rozszerzył się o spektakle aktorsko-muzyczne, utwory klasyczne oraz występy telewizyjne. „Inżyniersi” grają i śpiewają własne koncerty (w różnych miejscach i z różnych okazji), a także uczestniczą w widowiskach, m.in. towarzysząc gwiazdom polskiej estrady. Często można ich zobaczyć i usłyszeć na wydarzeniach na Politechnice Warszawskiej – w końcu muzycy i wokaliści to głównie studenci i doktoranci PW. 

Teatr

Celem grupy od początku istnienia (czyli roku 2005) nie jest zabawa w teatr, a… poszukiwanie teatralnej prawdy. I robi to za sprawą kolejnych spektakli. A te prezentowane są z dużą regularnością i częstotliwością. Teatr gra dla odbiorców w różnym wieku, także specjalnie dla dzieci. Występuje na terenie Politechniki Warszawskiej, a także na różnych festiwalach. Co ważne, jest to prawdziwie teatralny zespół – złożony zarówno z tych, którzy pokazują się na scenie, jak i tych, którzy pracują za jej kulisami, a bez pracy których żaden spektakl nie mógłby powstać. 

Zespół Pieśni i Tańca

Istnieje od 1951 roku, co sprawia, że to jeden z najstarszych takich zespołów w Polsce (nie tylko na uczelniach). Długa historia to jednak tylko jeden z wyróżników grupy. Ważniejsza jest struktura – politechniczny ZPiT jest podzielony na trzy sekcje: śpiewającą (która jednak też ma pewne zadania taneczne), tańczącą (z elementami tańca) i grającą na instrumentach (kapela). To sprawia, że występy zespołu na żywo są wyjątkowe. W repertuarze grupy są m.in. tańce narodowe i kompozycje z różnych regionów Polski, a także spektakle oparte o polskie zwyczaje ludowe i tradycje polskiej szlachty oraz przedstawienia z wykorzystaniem kolęd i pieśni patriotycznych. ZPiT występuje w Polsce i za granicą, ma na swoim koncie krajowe i międzynarodowe nagrody. Co roku organizuje nabory – w ten sposób można zasilić szeregi zespołu. 

Zespół Tańca Ludowego „MASOVIA”

Zespół powstał w 1977 roku i stał się przez ten czas ważnym elementem artystycznego świata nie tylko Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku, ale całego miasta i Mazowsza. Przez te lata grupa z sukcesami gra, tańczy i śpiewa na krajowych i międzynarodowych scenach, promując folklor i wzbogacając swoimi występami różne wydarzenia. ZTL tworzą przede wszystkich studenci i absolwenci płockiej Filii PW, ale także osoby z innych uczelni, a nawet szkół średnich. 

Na zdjęciu stanowisko Klubu Uczelnianego AZS PW podczas targów KONIK

Sport

W świecie AZS-u

Ci, którzy mają w sobie żyłkę sportowca (trenowali lub trenują jakąś dyscyplinę albo chcą zacząć), mogą dołączyć do Klubu Uczelnianego AZS PW. Działa tam ponad 20 sekcji, więc jest w czym wybierać. I jest gdzie sprawdzać swoje umiejętności. Sportowcy z PW startują w odbywających co roku Akademickich Mistrzostwach Polski. Reprezentują tam naszą Politechnikę, zdobywają doświadczenie, znajomości i... medale.

Kliknij poniżej i zobacz sekcje, które działają w naszym AZS-ie!

Aerobik sportowy

Połączenie gimnastyki akrobatycznej, fitnessu i tańca. Do rytmu bardzo dynamicznej muzyki zawodnicy wykonują układy choreograficzne, w których oprócz złożonych technicznie figur, kroków, podskoków i obrotów występują elementy obowiązkowe i dodatkowe z grupy skoków, pompek, szpagatów i siły statycznej. Sekcja bierze udział w wielu zawodach (z sukcesami!), startuje w 5 kategoriach: solistów, solistek, par, trójek i formacji (5 i 7 osobowych).

Brydż

Tu przydadzą się umiejętność logiczne myślenia i opanowanie. No i oczywiście karty. Brzmi jak idealne połączenie z uczelnią techniczną. Nasza sekcja brydżowa ma na swoim koncie sukcesy w Akademickich Mistrzostwach Polski (zarówno w turnieju par, jak i teamów). 

Jeździectwo

Reprezentanci sekcji z powodzeniem startują w Akademickich Mistrzostwach Polski, gdzie rywalizuje się w dwóch konkurencjach: skokach przez przeszkody i ujeżdżaniu. 

Judo

To sekcja dla mężczyzn i kobiet. Do wspólnego trenowania i reprezentowania naszej Uczelni zaprasza studentów o różnym stopniu zaawansowania. Zawodnicy PW od lat regularnie stają na podium w Akademickich Mistrzostwach Polski, Akademickich Mistrzostwach Warszawy i Mazowsza oraz innych turniejach, w różnych kategoriach wagowych. To znaczący wkład w medalowy dorobek całej Politechniki. 

Kickboxing

Coś dla osób, które chcą ćwiczyć nie tylko elementy sztuk walki, ale też siłę, wytrzymałość i szybkość. Sekcja trenuje dwa razy w tygodniu, w dwóch lokalizacjach na Politechnice. 

Kolarstwo górskie

Przedstawiciele sekcji regularnie pojawiają się na starcie największych i najważniejszych akademickich zawodów (z Akademickimi Mistrzostwami Polski na czele). I kończą te zawody z medalami. 

Koszykówka kobiet

Nasza drużyna trenuje dwa razy w tygodniu w hali w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PW. Praca przynosi efekty, bo zespół świetnie prezentuje się m.in. w Varsoviadzie, czyli igrzyskach studentów pierwszego roku organizowanych co roku dla warszawskich uczelni.

Koszykówka mężczyzn

To już uznana marka. Koszykarze z PW, podobni jak ich koleżanki koszykarki, bardzo dobrze reprezentują Politechnikę w akademickich zawodach. Wśród ich sukcesów warto wymienić m.in. medale Varsoviady (igrzyska studentów pierwszego roku). Zespół zbiera się na treningi trzy razy w tygodniu. 

Lekkoatletyka

W sekcji wspólnie trenują studenci i studentki zainteresowani lekkoatletyką. Treningi dostosowywane są do danej dyscypliny (biegi, rzuty, skoki). Dodatkowo rozpisywane są treningi indywidualne. 

Nasi lekkoatleci od lat zdobywają medale akademickich zawodów. Dumą sekcji jest jej były już zawodnik (skończył studia na Politechnice) – Damian Czykier, reprezentant Polski na igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i Europy. Najnowsze sukcesy to zasługa Małgorzaty Strzeżysz –młodzieżowej reprezentantki Polski. 

Narciarstwo

Sekcja dla osób, które trenowały, startowały w zawodach, ale i również dla narciarzy, którym luźna jazda już powoli się nudzi i chcieliby postawić sobie kolejne wyzwania narciarskie.

Piłka nożna i futsal kobiet

Drużyna trenuje cały rok akademicki: zimą stawia na futsal, a wiosną i latem stawia na boisku i przygotowanie się pod grę 7x7. Nie samymi treningami żyje jednak zespół – rozgrywa liczne sparingi z drużynami amatorskim i półamatorskimi, a przede wszystkim bierze udział w rozgrywkach międzyuczelnianych. 

Piłka nożna i futsal mężczyzn

Zarówno na boisku, jak i na hali sekcja radzi sobie bardzo dobrze i osiąga sukcesy (regularnie zdobywa medale w rywalizacji drużyn warszawskich i rywalizuje z najlepszymi zespołami uczelnianymi w Polsce). Mile widziani są zawodnicy z przeszłością w klubach piłkarskich. 

Piłka ręczna mężczyzn

Zespół trenuje dwa razy w tygodniu na hali poza Politechniką. Drużyna reprezentuje PW w międzyuczelnianych zawodach. 

Piłka siatkowa kobiet

Zespół tworzą zawodniczki z różnych Wydziałów i kierunków na PW. Od lat drużyna uczestniczy w turniejach półfinałowych Akademickich Mistrzostw Polski, a ostatnio awansowała nawet do zawodów finałowych. 

Piłka siatkowa mężczyzn

W sekcji mile widziani są wszyscy, którzy mieli styczność z siatkówką i chcą spróbować swoich sił w drużynie akademickiej. Treningi odbywają się trzy razy w tygodniu. 

Pływanie

Wspólna sekcja dla kobiet i mężczyzn czeka na osoby, które chcą kontynuować swoją przygodę z pływaniem na studiach, reprezentować Politechnikę Warszawską i zdobywać medale na zawodach. 

Snowboard

Wspólnie trenują tu kobiety i mężczyźni. Jeśli jedna deska i śnieg to dla Ciebie połączeń marzeń, dołącz do sekcji. 

Szachy

Sekcja koncentruje się na wyłonieniu oraz przygotowaniu drużyny Politechniki Warszawskiej do startu w Akademickich Mistrzostwach Polski, które odbywają się zazwyczaj w semestrze letnim. Od kilku lat szachiści z PW zdobywają medale Akademickich Mistrzostw Polski (w klasyfikacji ogólnej, drużynowo i indywidualnie). 

Tenis stołowy

Na treningi mogą przyjść osoby o różnym stopniu zaawansowania. Podczas ćwiczeń można podnieść poziom gry i zadbać o kondycję, a potem reprezentować Politechnikę Warszawską w zawodach.

Tenis ziemny

Treningi dla kobiet i mężczyzn są zaplanowane dwa razy w tygodniu. Uczysz się, doskonalisz elementy techniczne i taktyczne gry w tenisa ziemnego. Finałem jest zaś start w Akademickich Mistrzostwach Polski i Akademickich Mistrzostwach Warszawy i Mazowsza. 

Trójbój siłowy

Składa się z 3 konkurencji: przysiadu ze sztangą, wyciskania na ławce poziomej i martwego ciągu. Ostateczny rezultat to suma najwyższych uzyskanych wyników w każdym z bojów. Na PW to jedna z sekcji z największymi sukcesami. W ostatnich latrach m.in. dwa razy zdobyła Akademicki Puchar Świata (2018 i 2021). A zawodnicy sekcji to wielokrotni medaliści zawodów rangi krajowej i międzynarodowej.

Unihokej

Najprościej porównać go do hokeja na lodzie, tylko zamiast lodowiska jest hala, zamiast łyżew – buty, a zamiast krążka – specjalna piłka. Treningi politechnicznej sekcji unihokeja odbywają się raz w tygodniu. 

Wioślarstwo/ergometr wioślarski

Wspólna sekcja dla kobiet i mężczyzn. Do sekcji wioślarskiej zapraszamy osoby, które miały kontakt z tą dyscypliną w klubach sportowych lub szkołach, a do sekcji ergometru – wszystkich chętnych do trenowania. Zawodnicy sekcji uczestniczą w Akademickich Mistrzostwach Polski, Akademickich Mistrzostwach Warszawy i Mazowsza oraz tradycyjnie, w rozgrywanych już przed wojną, regatach ósemek pomiędzy PW a UW.

Wspinaczka sportowa

To wspólna sekcja dla pań i panów. Treningi (raz albo dwa razy w tygodniu) odbywają się pod okiem byłego mistrza Polski. Zawodnicy startują w zawodach ogólnokrajowych, osiągają sukcesy na zawodach i w skałach. Sekcja obecnie skupia się bardziej na boulderingu (przechodzenie danego problemu wspinaczkowego, tzn. niewielkiej liczby trudnych ruchów), co nie wyklucza trenowania prowadzenia (wspinanie się jak najwyżej po ścianie w określonym czasie). 

Żeglarstwo

Dla zawodników prowadzone wykłady teoretyczne oraz treningi na wodzie. Sekcja zdobywa czołowe miejsca w Akademickich Mistrzostwach Polski, Akademickich Mistrzostw Warszawy i Mazowsza oraz AZS Sailing Cup. Treningi odbywają się na jachtach klasy narodowej – Omega. Poszukiwani są zawodnicy z doświadczeniem regatowym.