Przejdź do treści

Zasady przyjęć na studia niestacjonarne I stopnia

Ogólne zasady

Aby zostać przyjętym w poczet studentów studiów niestacjonarnych, należy spełnić następujące warunki:

  1. Zarejestrować się internetowo jako kandydat na studia i terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej.
  2. Dostarczyć wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie.
  3. W przypadku uruchomienia procedury kwalifikacyjnej - przejść ją z wynikiem pozytywnym.

Przy przyjęciach na studia niestacjonarne na ogół nie stosuje się procedury konkursowej – przyjmowani są na studia wszyscy zgłaszający się kandydaci, uprawnieni do podjęcia studiów wyższych i spełniający wymogi formalne. Gdyby jednak liczba kandydatów na studia na danym kierunku przekroczyła liczbę dostępnych miejsc, może zostać uruchomiona procedura kwalifikacyjna, identyczna jak przy przyjęciach na studia stacjonarne.

Procedura kwalifikacyjna może zostać uruchomiona dla studiów prowadzonych przez Internet. Prosimy o zapoznanie się z zasadami obliczania punktów kwalifikacyjnych PK, w tym współczynnikami dla ocen ze świadectw maturalnych oraz współczynnikami dla dyplomów technika. 

W sprawie szczegółów związanych ze studiami prowadzonymi przez Internet należy kontaktować się z Ośrodkiem Kształcenia na Odległość (OKNO) PW.

Kandydat na studia, który jest aktualnie studentem lub absolwentem określonego wydziału, kierunku, stopnia, profilu i formy studiów Politechniki Warszawskiej, nie może zostać przyjęty na ten sam stopień, wydział, kierunek, profil i formę studiów (art. 156 § 1 pkt 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego).

Niezbędnik kandydata, czyli co trzeba wiedzieć?