Przejdź do treści
Zdjęcie prof. Renaty Walczak

Prorektor ds. Filii w Płocku

dr hab. inż. Renata Walczak, profesor uczelni

 

ul. Łukasiewicza 17, pok. 117
09-400 Płock

 

(24) 262 6254

 

prorektor.plock@pw.edu.pl

Dyrektor Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w latach 2012-2016 i 2016-2020. Od września 2020 r. Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii.

Naukowo zajmuje się tematyką zarządzania i zarządzania projektami, oceną akceptacji technologii i analizą danych społecznych z wykorzystaniem statystycznych metod wielowymiarowych.

Pełniła funkcję Pełnomocnika ds. Międzynarodowych Programów Edukacyjnych oraz Dyrektora Instytutu Konfucjusza w Politechnice Warszawskiej. Reprezentuje Politechnikę Warszawską w Europejskim Stowarzyszeniu Uczelni CESAER. Autorka i kierownik podyplomowych studiów Zarządzania projektami oraz Diagnostyki technicznej i eksploatacji systemów technicznych.

Jest członkiem Towarzystwa Naukowego Płockiego. Pełni funkcję Managing Editor w czasopiśmie Foundations of Management. Członek Rady Równego Traktowania przy Prezydencie Miasta Płocka. W Politechnice Warszawskiej odpowiada za sprawy etyki i równego traktowania.

Osiągnięcia

Prof. Renata Walczak to wielokrotna laureatka nagród Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia organizacyjne i dydaktyczne. Była również nagradzana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, m.in. medalem „Pro Masovia” za wkład w rozwój Mazowsza. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz odznaką „Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej”.