Przejdź do treści

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

CEZAMAT jest jedną z największych inwestycji w dziedzinie badań i rozwoju w obszarze tzw. „wysokich technologii” (ang. high-tech) w Polsce. Budynek powstał w latach 2014-2015. Finansowana ze środków unijnych inwestycja została zrealizowana przez konsorcjum ośmiu warszawskich ośrodków naukowych: cztery instytuty Polskiej Akademii Nauk (Instytut Chemii Fizycznej, Instytut Fizyki, Instytut Wysokich Ciśnień i Instytut Podstawowych Problemów Techniki), Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Politechnikę Warszawską, Uniwersytet Warszawski oraz Wojskową Akademię Techniczną. 

Obiekt składa się z trzech budynków: technologicznego i administracyjnego, połączonych kładką, oraz parkingu naziemnego. 

Nowoczesna infrastruktura badawcza znajdującą się w centralnym laboratorium, m.in. tzw. clean roomy o podwyższonej czystości, umożliwia realizację innowacyjnych pomysłów aż do etapu wdrożenia przemysłowego. Centrum prowadzi prace badawczo-rozwojowe w zakresie nanotechnologii, mikroelektroniki, fotoniki i biotechnologii.

Ważnym celem CEZAMAT-u jest transfer zaawansowanych technologii oraz komercjalizacja wypracowanych pomysłów. Centrum jest również ośrodkiem stymulującym współpracę pomiędzy mazowieckimi i krajowymi ośrodkami naukowo-badawczymi, biznesem oraz wspiera działania na rzecz rozwoju regionu.

Na terenie CEZAMAT-u znajduje się politechniczna pasieka, która powstała dzięki uczelnianemu Budżetowi Partycypacyjnemu. W 9 ulach w szczytowym momencie sezonu, czyli w połowie czerwca, przebywa nawet ponad 500 tys. pszczół. 

Zdjęcie budynku Cezamat

Adres

ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa

Godziny otwarcia

poniedziałek – piątek w godz. 8.00-16.00 

Kontakt

tel. (22) 182 12 17, e-mail: sekretariat.cezamat@pw.edu.pl (sekretariat)

Dostępność

budynek dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, windy, szerokie przejścia