Strategiczne projekty

Chcemy, żeby Politechnika się rozwijała. Pomocą i motywacją w tym procesie są ogólnouczelniane projekty realizowane na PW. 

„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

To program Ministerstwa Edukacji i Nauki. Jego celem jest wspieranie uczelni w skutecznym konkurowaniu z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie. W pierwszej edycji konkursu wybrano 10 uczelni, które otrzymają subwencję zwiększoną o 10%.  W gronie laureatów znalazła się Politechnika Warszawska. W ramach projektu chcemy przeprowadzić wszechstronną transformację PW w kierunku uczelni europejskiego formatu: rozpoznawalnej międzynarodowo i wnoszącej dużo większy niż obecnie wkład w światową naukę, ale także oferującej kształcenie na najwyższym poziomie z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia, dbającej o rozwój pracowników (nie tylko badawczych) i sprawnie zarządzanej w nowoczesny sposób. O działaniach prowadzonych w ramach projektu informujemy na stronie badawcza.pw.edu.pl. 

Uniwersytety europejskie

Politechnika Warszawska jest członkiem konsorcjum ENHANCE, skupiającego obecnie 10 europejskich uczelni. Od początku są to, poza PW, Politechnika w Berlinie, RWTH w Aachen, Uniwersytet Techniczny Chalmersa w Göteborgu, Norweski Uniwersytet Naukowo-Techniczny w Trondheim, Politechnika w Mediolanie i Politechnika w Walencji, później dołączyły Politechnika w Delft, Politechnika w Zurychu i Politechnika Gdańska.

Konsorcjum powstało w ramach projektu Komisji Europejskiej „Uniwersytety europejskie”, który ma na celu systemową, strukturalną i trwałą współpracę między uczelniami oraz wypracowanie nowych rozwiązań wykraczających poza dotychczasowe modele współpracy. Inicjatywa ma pomóc w stworzeniu wspólnej, zintegrowanej i długoterminowej strategii kształcenia oraz międzyuczelnianego kampusu, a także zwiększyć mobilność studentów, kadry akademickiej i administracji. Więcej informacji na stronie ENHANCE.

NERW

Projekty „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” oraz „NERW 2 PW. Nauka - Edukacja - Rozwój - Współpraca” są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celami obu projektów są poprawa jakości funkcjonowania Politechniki Warszawskiej zarówno w obszarze kształcenia, jak i zarządzania oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Uczelni do potrzeb rynku pracy. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie NERW PW.