Społeczna odpowiedzialność

W 2019 roku Politechnika Warszawska podpisała Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Tym samym zobowiązała się do promowania idei zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności w programach edukacyjnych, badaniach naukowych oraz rozwiązaniach zarządczych i organizacyjnych.

Zasady społecznej odpowiedzialności uczelni realizujemy na PW po hasłem TROSKA (T - tradycja, tolerancja, transparentność, R - rozwój, równowaga, różnorodność, rzetelność, O - odpowiedzialność, obowiązkowość, opieka, S - społeczeństwo, społeczność, sumienność, skuteczność, K - kreatywność, kooperacja, A - ambicja, autorytet).

Przykłady politechnicznych inicjatyw z obszaru społecznej odpowiedzialności:

Budżet Partycypacyjny

Uczelniany budżet partycypacyjny to forma konsultacji ze studentami, doktorantami i pracownikami PW. Każdy przedstawiciel naszej społeczności może zgłosić swój pomysł na zmiany i ulepszenia dotyczące Politechniki i terenów do niej przynależących, a następnie, w formie głosowania, zadecydować, które ze zgłoszonych projektów zostaną zrealizowane.

Do tej pory przeprowadziliśmy na PW dwie edycje Budżetu Partycypacyjnego. Dzięki pierwszej z nich na PW pojawiło się 12 nowych defibrylatorów oraz doposażyliśmy Klub Studencki Amplitron. W drugiej edycji do realizacji wybraliśmy cztery projekty: utworzenie strefy rozrywki na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych, zorganizowanie uczelnianej pasieki, rewitalizację Centrum Ruchu Studenckiego i stworzenie strefy wypoczynku na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

Politechnika dostępna

Projekt „Politechnika Warszawska Ambasadorem Innowacji na Rzecz Dostępności” ma pomóc dostosowywać naszą Uczelnię do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W planach jest m.in. utworzenie Centrum Projektowania Uniwersalnego na Wydziale Architektury oraz szkolenia.

Pomoc w czasie pandemii

W trudnym czasie walki z pandemią nasi studenci, doktoranci, pracownicy i absolwenci zaangażowali się w pomoc medykom i społeczeństwu: drukowali elementy przyłbic i masek, analizowali dane, udostępniali swój sprzęt, a nawet pracowali w laboratorium diagnostycznym zajmującym się wykonywaniem testów na SARS-CoV2. Wspólnie zbieraliśmy także sprzęt komputerowy, żeby pomóc dzieciom i młodzieży uczącym się zdalnie.

Społeczna odpowiedzialność nauki - od promocji po innowacje społeczne

W ramach projektu popularyzujemy rozwiązania i działania badaczy oraz rozwijamy świadomość społeczną na temat znaczenia i użyteczności osiągnięć naukowych w naszym codziennym życiu. Poprzez analizy, warsztaty, publikacje, filmy pokazujemy, że innowacyjne projekty czy idee powstają w odpowiedzi na społeczne problemy i wyzwania. Projekt jest realizowany wspólnie z partnerami: Uniwersytetem Warszawskim, Urzędem Miasta st. Warszawy oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Po więcej informacji zapraszamy na strony Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW i Wydziału Zarządzania UW oraz na kanał na YouTubie.