Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka. Na studentów czeka szereg możliwości i aktywności.

Samorząd Studentów

Tworzą go wszyscy studenci Politechniki Warszawskiej. Samorząd realizuje zadania poprzez swoich przedstawicieli wybieranych do Kolegium SSPW oraz Wydziałowych Rad Samorządu. O organizacji i działalności SSPW przeczytasz na stronie internetowej i Facebooku.

Koła naukowe i organizacje studenckie

Na PW funkcjonuje ponad 150 studenckich kół naukowych i organizacji studenckich. Znajdziesz je pod tym linkiem.

Działalność w kole czy organizacji to szansa na tworzenie, wdrażanie i sprawdzanie własnych pomysłów, udział w prestiżowych konkursach i zawodach, zdobycie cennych doświadczeń i nawiązanie przyjaźni.

Na PW działają także oddziały organizacji znanych w Polsce i na świecie. To Niezależne Zrzeszenie Studentów, BEST, ESN, IAESTE, Enactus. 

Najaktywniejsze koła i organizacje co roku prezentują się podczas Targów Kół Naukowych i Organizacji Studenckich KONIK.

Zespoły artystyczne

Masz w sobie duszę artysty? Możesz dołączyć do uznanych zespołów artystycznych: Zespołu Pieśni i Tańca, Chóru Akademickiego, Orkiestry Rozrywkowej „The Engineers Band”, Teatru oraz Zespołu Tańca Ludowego „Masovia” (Filia w Płocku).

Legia Akademicka

Studenci, którzy chcieliby zgłębić arkana żołnierskiego rzemiosła, mogą wziąć udział w programie szkolenia wojskowego. O naborze do Legii Akademickiej prowadzonym na PW przeczytasz tutaj