Znak Politechniki Warszawskiej

Stypendia

Politechnika Warszawska obejmuje swoich studentów i doktorantów systemem pomocy materialnej.

Podstawowym jej składnikiem jest Fundusz Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów, utworzony z dotacji z budżetu państwa. Poza nim Uczelnia posiada Własny Fundusz Stypendialny oraz otrzymuje dodatkowe środki, takie jak dotacje przeznaczone na stypendia ministra.

Studenci Politechniki Warszawskiej mogą ubiegać się o: stypendium socjalne, stypendium mieszkaniowe, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium za wyniki w nauce, stypendium za wyniki w sporcie, zapomoga. Aby uzyskać pomoc materialną, należy złożyć odpowiedni wniosek w dziekanacie danego wydziału.Dokładny opis programów stypendialnych znaleźć można na stronie Biura Spraw Studenckich.