Znak Politechniki Warszawskiej

Finanse i stypendia

Regulaminy i opłaty

Wysokość opłat za studia w Politechnice Warszawskiej określają odpowiednie przepisy i zarządzenia władz uczelni.

Stypendia

Politechnika Warszawska obejmuje swoich studentów i doktorantów systemem pomocy materialnej.