Studia II stopnia

Żeby rozpocząć studia II stopnia (magisterskie), musisz być absolwentem uczelni z dyplomem licencjata lub inżyniera i wziąć udział w rekrutacji. 

Studia te, w zależności od kierunku, trwają trzy lub cztery semestry. Mogą rozpoczynać się od października (semestr zimowy) albo od lutego (semestr letni).

Możesz studiować w dwóch ośrodkach: w Warszawie i w Płocku (w Filii PW). Oferujemy studia w trybie stacjonarnym (dawniej nazywanym dziennym) i niestacjonarnym (znanym też jako zaoczny).