Znak Politechniki Warszawskiej

Studia na PW - z czym to się je?