Znak Politechniki Warszawskiej

Dopłata za studia anglojęzyczne

W poniższej tabeli przedstawione są kierunki studiów stacjonarnych II stopnia prowadzone w języku angielskim w roku 2021/2022. Zgodnie z Decyzją Rektora nr 95/2021 z dnia 7 maja 2021 r. niektóre z nich wymagają dopłaty.

Kierunek Wydział Dopłata w roku akademickim 2021/2022
 (za każdy semestr studiów)
Aerospace Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa bez dopłaty
Architecture  Architektury 4 230 zł
Biotechnology Chemiczny bez dopłaty
Civil Engineering Inżynieria Lądowa 3 635 zł
Computer Science Elektroniki i Technik Informacyjnych 2 700 zł
Computer Science and Information Systems Matematyki i Nauk Informacyjnych 3 000 zł
Data Science Matematyki i Nauk Informacyjnych bez dopłaty
Electrical Engineering Elektryczny bez dopłaty
Environmental Engineering Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 2 200 zł
Geodesy and Cartography Geodezji i Kartografii 1 100 zł
Management and Production Engineering Inżynierii Produkcji 500 zł
Materials Science and Engineering Inżynierii Materiałowej bez dopłaty
Mechanics of Vehicles and Construction Machinery Samochodów i Maszyn Roboczych 2 400 zł
Mechatronics  Mechatroniki bez dopłaty
New Generation Power Engineering and Energy Markets Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa bez dopłaty
Photonics Fizyki bez dopłaty
Power Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa bez dopłaty
Robotics and Automatic Control Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa bez dopłaty
Telecommunications Elektroniki i Technik Informacyjnych 2 700 zł
Transport Transportu 2 200 zł