Znak Politechniki Warszawskiej

Terminarz

 

 

Informujemy, że Biuro ds. Przyjęć na Studia, wobec zaistniałej sytuacji epidemicznej, udziela informacji dotyczących rekrutacji na studia tylko drogą mailową. Prosimy o kontakt na adres: rekrutacja.bps@pw.edu.pl.

 

 

 

Terminarz dotyczący rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia w Warszawie (oprócz kierunku Architektura i Architecture) w roku akademickim 2021/2022

Data Szczegóły procesu rekrutacji
8 czerwca – 6 lipca rejestracja (zapisy internetowe), wnoszenie opłaty rekrutacyjnej, dokonywanie korekt na Indywidualnym Koncie Rekrutacyjnym (IKR) i samodzielne wpisywanie wyników maturalnych i wyników z dyplomów potwierdzających określone kwalifikacje zawodowe
8 czerwca – 30 czerwca

elektroniczne przesyłanie na IKR skanów:

 • zaświadczeń, dyplomów laureatów i finalistów olimpiad/konkursów/turniejów,
 • tzw. starych matur,
 • certyfikatów językowych,  
 • dyplomów (nie poszczególnych świadectw) potwierdzających określone kwalifikacje zawodowe
8 czerwca – 6 lipca

elektroniczne przesyłanie na IKR skanów:

 • dyplomów IB i EB,
 • innych świadectw wydanych poza polskim systemem edukacji (w przypadku braku dyplomu lub świadectwa konieczność dostarczenia zaświadczenia o zdaniu egzaminów wraz z ich wynikami)
12 lipca ogłoszenie wyników I tury kwalifikacji
13 lipca – 16 lipca przekazanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w I turze kwalifikacji (do godz. 15.00 w dniu 16 lipca)
możliwość zaznaczenia na IKR deklaracji chęci udziału w II turze kwalifikacji przez kandydatów znajdujących się na listach rezerwowych (do godz. 15:00 w dniu 16 lipca)
20 lipca ogłoszenie wyników II tury kwalifikacji
21 lipca – 23 lipca przekazanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w II turze kwalifikacji (do godz. 15.00 w dniu 23 lipca, nie dotyczy kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani w I turze kwalifikacji i przekazali już swoje dokumenty we wcześniej obowiązującym terminie, ich dokumentacja zostanie przeniesiona automatycznie na wydział nowej kwalifikacji)
możliwość zaznaczenia na IKR deklaracji udziału w III turze kwalifikacji przez kandydatów znajdujących się na listach rezerwowych (do godz. 15:00 w dniu 23 lipca)
26 lipca ogłoszenie wyników III tury kwalifikacji
27 lipca – 28 lipca przekazanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w III turze kwalifikacji (do godz. 15.00 w dniu 28 lipca, nie dotyczy kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani we wcześniejszych turach kwalifikacji i przekazali już swoje dokumenty, ich dokumentacja zostanie przeniesiona automatycznie na wydział nowej kwalifikacji)

 

 

Terminarz dotyczący rekrutacji na studia stacjonarne jednolite magisterskie na kierunku Architektura w roku akademickim 2021/2022

Data Szczegóły procesu rekrutacji
5 maja – 24 maja

rejestracja (zapisy internetowe) na studia stacjonarne jednolite, wnoszenie opłaty rekrutacyjnej, dokonywanie korekt na Indywidualnym Koncie Rekrutacyjnym (IKR)

UWAGA! 24 maja to ostatni dzień zapisów i dokonania opłaty rekrutacyjnej! Rejestracja i wpłata po tym terminie nie będzie możliwa!

5 maja – 30 czerwca

elektroniczne przesyłanie na IKR skanów:

 • tzw. starych matur,
 • certyfikatów językowych
5 maja – 6 lipca

elektroniczne przesyłanie na IKR skanów:

 • dyplomów IB i EB,
 • innych świadectw wydanych poza polskim systemem edukacji (w przypadku braku dyplomu lub świadectwa konieczność dostarczenia zaświadczenia o zdaniu egzaminów wraz z ich wynikami)
5 maja – 6 lipca samodzielne wpisywanie wyników maturalnych
31 maja – 4 czerwca dostarczanie dokumentacji graficznej prezentującej zainteresowania kandydata (5 prac własnych)
5 czerwca sprawdzian uzdolnień i predyspozycji przeprowadzany w trybie zdalnym
15 czerwca ogłoszenie wyników na IKR oraz listy kandydatów, którzy uzyskali przynajmniej 30% możliwej do uzyskania liczby punktów łącznie ze sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji i będą brać udział w kolejnym etapie kwalifikacji polegającym na dostarczeniu wyników matur
12 lipca ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych na studia stacjonarne jednolite (I tura)
13 lipca – 16 lipca przekazanie dokumentów przez zakwalifikowanych kandydatów (do godz. 15.00 w dniu 16 lipca)
możliwość zaznaczenia na IKR deklaracji chęci udziału w II turze kwalifikacji przez kandydatów znajdujących się na listach rezerwowych (do godz. 15:00 w dniu 16 lipca)
20 lipca ogłoszenie wyników II tury kwalifikacji
21 lipca – 23 lipca przekazanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w II turze kwalifikacji (do godz. 15.00 w dniu 23 lipca)
możliwość zaznaczenia na IKR deklaracji udziału w III turze kwalifikacji przez kandydatów znajdujących się na listach rezerwowych (do godz. 15:00 w dniu 23 lipca)
26 lipca ogłoszenie wyników III tury kwalifikacji
27 lipca – 28 lipca przekazanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w III turze kwalifikacji (do godz. 15.00 w dniu 28 lipca)

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Wydziału Architektury.

 

 

Terminarz dotyczący rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Architecture (studia w języku angielskim) w roku akademickim 2021/2022

Data Szczegóły procesu rekrutacji
5 maja – 24 maja

rejestracja (zapisy internetowe), wniesienie opłaty rekrutacyjnej, dokonywanie korekt na Indywidualnym Koncie Rekrutacyjnym (IKR)

UWAGA! 24 maja to ostatni dzień zapisów i dokonania opłaty rekrutacyjnej! Rejestracja i wpłata po tym terminie nie będzie możliwa!

31 maja przesłanie kandydatom na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail zadania do samodzielnego wykonania
31 maja - 5 czerwca załączanie przez kandydatów opracowanego samodzielnie zadania
15 czerwca podanie wyników i informacja o dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej
21 czerwca – 28 czerwca rozmowy kwalifikacyjne
1 lipca podanie łącznych wyników oraz ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych warunkowo
2 lipca - 31 sierpnia załączanie na IKR przez zakwalifikowanych kandydatów skanów wymaganych dokumentów - w tym certyfikatu językowego 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Wydziału Architektury.

 

 

Terminarz dotyczący rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia w PW Filii w Płocku w roku akademickim 2021/2022

Data Szczegóły procesu rekrutacji
8 czerwca – 14 lipca rejestracja (zapisy internetowe), wnoszenie opłaty rekrutacyjnej, dokonywanie korekt na Indywidualnym Koncie Rekrutacyjnym (IKR) i samodzielne wpisywanie wyników maturalnych

elektroniczne przesyłanie na IKR skanów:

 • zaświadczeń, dyplomów laureatów i finalistów olimpiad/konkursów/turniejów,
 • tzw. starych matur,
 • certyfikatów językowych,
 • dyplomów (nie poszczególnych świadectw) potwierdzających określone kwalifikacje zawodowe,
 • dyplomów IB i EB,
 • innych świadectw wydanych poza polskim systemem edukacji (w przypadku braku dyplomu lub świadectwa konieczność dostarczenia zaświadczenia o zdaniu egzaminów wraz z ich wynikami)

samodzielne wpisywanie na IKR wyników z dyplomów potwierdzających określone kwalifikacje zawodowe

20 lipca ogłoszenie wyników I tury rekrutacji
21 lipca – 23 lipca przekazanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w I turze kwalifikacji (do godz. 15.00 w dniu 23 lipca)
możliwość zaznaczenia na IKR deklaracji chęci udziału w II turze kwalifikacji przez kandydatów znajdujących się na listach rezerwowych (do godz. 15:00 w dniu 23 lipca)
26 lipca ogłoszenie wyników II tury kwalifikacji
27 lipca – 28 lipca przekazanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w II turze kwalifikacji (do godz. 15.00 w dniu 28 lipca, nie dotyczy kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani w I turze kwalifikacji i przekazali już swoje dokumenty we wcześniej obowiązującym terminie, ich dokumentacja zostanie przeniesiona automatycznie na kierunek nowej kwalifikacji)