Znak Politechniki Warszawskiej

Oferta studiów stacjonarnych

 

Informujemy, że Biuro ds. Przyjęć na Studia, wobec zaistniałej sytuacji epidemicznej, udziela informacji dotyczących rekrutacji na studia tylko drogą mailową. Prosimy o kontakt na adres: rekrutacja.bps@pw.edu.pl.

 

Studia  stacjonarne I stopnia i studia jednolite magisterskie 2021/2022 Liczba dostępnych miejsc 
Kierunek
 (nazwa w języku prowadzenia/odpowiednik polskojęzyczny)
Wydział/Kolegium od X 2021
Administracja Administracji i Nauk Społecznych 220
Aerospace Engineering/Lotnictwo i kosmonautyka 
 (studia w języku angielskim)
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 25
Architecture/Architektura
 (studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata*)
Architektury 50
Architektura (studia jednolite magisterskie)  Architektury 100
Automatyka i robotyka Elektroniki i Technik Informacyjnych 60
Automatyka i robotyka stosowana Elektryczny 60
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych Mechaniczny Technologiczny
(Uwaga: do dnia 31.07.2021 r. obowiązywała nazwa Wydział Inżynierii Produkcji)
100
Automatyka, robotyka i informatyka  przemysłowa Mechatroniki 70
Biogospodarka Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 30
Biotechnologia Chemiczny 110
Budownictwo Inżynierii Lądowej 270
Budownictwo Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 80
Civil Engineering/Budownictwo 
 (studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata*)
Inżynierii Lądowej 60
Computer Science/Informatyka 
 (studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata*)
Elektroniki i Technik Informacyjnych 30
Computer Science and Information Systems/Informatyka i systemy informacyjne 
 (studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata*)
Matematyki i Nauk Informacyjnych 30
Cyberbezpieczeństwo Elektroniki i Technik Informacyjnych 60
Ekonomia
 (profil praktyczny)
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych 115
Electric and Hybrid Vehicles Engineering/Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych 
 (studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata*)
Samochodów i Maszyn Roboczych 60
Electrical Engineering/Elektrotechnika 
 (studia w języku angielskim)
Elektryczny 50
Elektromobilność Elektryczny 30
Elektronika Elektroniki i Technik Informacyjnych 150
Elektrotechnika Elektryczny 120
Energetyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 90
Environmental Engineering\Inżynieria środowiska 
 (studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata*)
Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 30
Fizyka techniczna Fizyki 100
Fotonika Fizyki 50
Geodezja i kartografia Geodezji i Kartografii 120
Geoinformatyka
 (profil praktyczny)
Geodezji i Kartografii 30
Gospodarka przestrzenna Geodezji i Kartografii 120
Informatyka Elektroniki i Technik Informacyjnych 150
Informatyka i systemy informacyjne Matematyki i Nauk Informacyjnych 100
Informatyka stosowana Elektryczny 120
Inżynieria biomedyczna Elektroniki i Technik Informacyjnych 45
Inżynieria biomedyczna Mechatroniki 45
Inżynieria chemiczna i procesowa Inżynierii Chemicznej i Procesowej 120
Inżynieria i analiza danych Matematyki i Nauk Informacyjnych 70
Inżynieria Internetu rzeczy Elektroniki i Technik Informacyjnych 30
Inżynieria materiałowa Inżynierii Materiałowej 100
Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych Samochodów i Maszyn Roboczych 150
Inżynieria środowiska Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 240
Inżynieria środowiska Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 50
Inżynieria zarządzania Zarządzania 90
Lotnictwo i kosmonautyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 90
Matematyka Matematyki i Nauk Informacyjnych 80
Matematyka i analiza danych Matematyki i Nauk Informacyjnych 60
Mechanika i budowa maszyn Mechaniczny Technologiczny
(Uwaga: do dnia 31.07.2021 r. obowiązywała nazwa Wydział Inżynierii Produkcji)
120
Mechanika i budowa maszyn Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 70
Mechanika i projektowanie maszyn Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 28
Mechanika pojazdów i maszyn roboczych Samochodów i Maszyn Roboczych 120
Mechatronics/Mechatronika 
 (studia w języku angielskim)
Mechatroniki 30
Mechatronics of Vehicles and Construction Machinery/Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych 
 (studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata*)
Samochodów i Maszyn Roboczych 30
Mechatronika Mechatroniki 180
Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych Samochodów i Maszyn Roboczych 120
Ochrona środowiska Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 60
Papiernictwo i poligrafia Mechaniczny Technologiczny
(Uwaga: do dnia 31.07.2021 r. obowiązywała nazwa Wydział Inżynierii Produkcji)
80
Power Engineering/Energetyka 
 (studia w języku angielskim)
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 20
Robotyka i automatyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 52
Technologia chemiczna Chemiczny 160
Technologia chemiczna Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 80
Technologia chemiczna
 (profil praktyczny)
Chemiczny 35
Telecommunications/Telekomunikacja 
 (studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata*)
Elektroniki i Technik Informacyjnych 30
Telekomunikacja Elektroniki i Technik Informacyjnych 150
Transport Transportu 240
Zarządzanie Zarządzania 90
Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej Zarządzania 60
Zarządzanie i inżynieria produkcji Mechaniczny Technologiczny
(Uwaga: do dnia 31.07.2021 r. obowiązywała nazwa Wydział Inżynierii Produkcji)
120

* Szczegółowe informacje na temat dopłat za studia na niektórych kierunkach prowadzonych w języku angielskim w danym roku akademickim zamieszczane są w zakładce Dopłata za studia anglojęzyczne.

Kierunki i specjalności studiów pierwszego stopnia i studiów jednolitych 2021/2022

Pobierz plik (pdf, 1002,69 kB)