Znak Politechniki Warszawskiej

Zasady przyjęć na studia

Aby zostać przyjętym w poczet studentów studiów niestacjonarnych Politechniki Warszawskiej należy spełnić następujące warunki:

  1. Zarejestrować się internetowo jako kandydat na studia, terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej oraz dostarczyć wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie.
  2. W przypadku uruchomienia procedury kwalifikacyjnej - przejść ją z wynikiem pozytywnym.
  3. Dostarczyć orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów.
  4. Dokonać opłaty za pierwszy semestr studiów.
  5. Złożyć ślubowanie studenckie.

Przy przyjęciach na studia niestacjonarne na ogół nie stosuje się procedury konkursowej – przyjmowani są na studia wszyscy zgłaszający się kandydaci, uprawnieni do podjęcia studiów wyższych i spełniający wymogi formalne. Gdyby jednak liczba kandydatów na studia na danym kierunku przekroczyła liczbę dostępnych miejsc, może zostać uruchomiona procedura kwalifikacyjna, identyczna jak przy przyjęciach na studia stacjonarne.

Podstawę kwalifikacji stanowi wówczas suma punktów uzyskanych w wyniku egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów: matematyki, języka obcego i przedmiotu do wyboru (uzależnionego od kierunku studiów). W procedurze kwalifikacyjnej stosowane są reguły opisane w zasadach przyjęć na studia stacjonarne I stopnia.

Ewentualna decyzja o uruchomieniu procedury kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w dniu 3 września 2021 r.

Dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia niestacjonarne pierwszego stopnia w roku akademickim 2021/2022, zorganizowane będą zapisy na:

  • kierunki studiów prowadzone w Warszawie,
  • kierunki studiów prowadzone w PW Filia w Płocku.

Można ubiegać się o miejsce na studiach w ramach każdego z tych konkursów. W każdym konkursie można zarejestrować się tylko jeden raz.  

 

 

UWAGA: Kandydat na studia, który jest aktualnie studentem lub absolwentem określonego wydziału, kierunku, stopnia, profilu i formy studiów Politechniki Warszawskiej, nie może zostać przyjęty na ten sam stopień, wydział, kierunek, profil i formę studiów (art. 156 § 1 pkt 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego).

Postępowanie ze świadectwem maturalnym/dyplomem uzyskanym poza polskim systemem edukacji w roku akademickim 2021/2022

Pobierz plik (pdf, 392,21 kB)

Szczegółowe zasady przyjęć na studia niestacjonarne I stopnia w roku akademickim 2021/2022

Pobierz plik (pdf, 292,29 kB)