Znak Politechniki Warszawskiej

Terminarz

 

 

Terminarz działań rekrutacyjnych na studia niestacjonarne I stopnia w Warszawie i w PW Filii w Płocku

 

 Data Szczegóły procesu rekrutacji
3 sierpnia początek zapisów i dokonywania opłaty rekrutacyjnej oraz dostarczania dokumentów
27 sierpnia koniec zapisów, wnoszenia opłaty rekrutacyjnej oraz dostarczania dokumentów w Warszawie
3 września ogłoszenie wyników przyjęć
informacja o ewentualnym nieuruchomieniu kierunku studiów
informacja o przedłużeniu zapisów na niektóre kierunki
informacja o ewentualnym uruchomieniu procedury kwalifikacyjnej
13 września koniec zapisów, wnoszenia opłaty rekrutacyjnej oraz dostarczania dokumentów w PW Filia w Płocku