Znak Politechniki Warszawskiej

Opłaty za studia

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji, decyzje dotyczące przyjęcia na studia niestacjonarne zostaną podjęte przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne w dniu 3.09.2021 r.
Około dwóch tygodni po tym terminie zostanie przydzielony zakwalifikowanym kandydatom nowy indywidualny numer konta bankowego - różny od konta dla opłaty rekrutacyjnej.
Na to konto zakwalifikowani kandydaci będą zobowiązani wnosić wszystkie wymagane opłaty (te obowiązujące przed podjęciem studiów np. czesne, jak również opłaty wymagane w trakcie studiów).
Zwraca się uwagę, że każde konto związane jest z Wydziałem prowadzącym studia na który kandydat został zakwalifikowany.
Informacja o indywidualnych numerach kont będzie widoczna po zalogowaniu się w systemie USOSWeb, dostępnym pod adresem  https://usosweb.usos.pw.edu.pl w sekcji Dla studentów -> Rozliczenia. 

W celu zalogowania się do systemu USOSWeb należy podać:
  • login (numer PESEL lub e-mail),
  • dotychczasowe hasło z systemu rekrutacyjnego – w przypadku osób przyjętych na studia  po raz pierwszy. 
Studenci, którzy posiadali już dostęp do systemu USOSWeb logują się używając dotychczasowego loginu i hasła.

Po przyjęciu na studia należy dokonać opłaty za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej. Opłata ta wynosi 22 zł
Uwaga! Prosimy upewnić się w dziekanacie swojego Wydziału czy pobierana jest opłata za indeks.

Opłaty za pierwszy semestr studiów (czesne) należy dokonać na przydzielony Państwu indywidualny numer  konta bankowego.
Wysokość opłat za semestr studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2020/2021 zawiera Decyzja Rektora nr 95/2021 z dnia 7 maja 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju i wysokości opłat oraz wydawania dokumentów dostępne będą na stronach internetowych i tablicach informacyjnych poszczególnych Wydziałów.

UWAGA!
Przydzielony Państwu indywidualny numer konta bankowego nie ulega zmianie podczas studiów i będzie służyć do rozliczeń z Uczelnią. 

Wgląd do stanu konta możliwy jest za pomocą systemu USOSWeb - sekcja Dla studentów -> Rozliczenia, gdzie zobaczycie:

  • wysokość wypłacanych przez Uczelnię stypendiów,
  • wysokość należności od Państwa takich jak m. in. opłata za semestr studiowania, opłata za powtarzanie zajęć, itp.,
  • stan rozliczeń (winien/ma).

 

W PRZYPADKU PYTAŃ LUB NIEJASNOŚCI NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z DZIEKANATEM WYDZIAŁU!

 

Jeśli Wydział będzie uruchamiał rekrutację uzupełniającą we wrześniu, to okres przeprowadzania dodatkowej rejestracji oraz termin podjęcia decyzji zostanie ogłoszony w oddzielnym komunikacie.