Studia stacjonarne

Ta forma studiowania wymaga regularnej obecności na PW. W naszej ofercie są kierunki prowadzone po polsku (bezpłatne) i po angielsku (niektóre z nich wymagają dopłaty).

Żeby rozpocząć studia, należy zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym i dostarczyć na Uczelnię wymagane dokumenty.

Na naszej Uczelni wspieramy studentów mających trudności wynikające ze stanu zdrowia (z orzeczeniami o niepełnosprawności lub bez). W dostosowaniu procesu kształcenia do swoich potrzeb pomaga Sekcja ds. Osób z Niepełnosprawnościami.