Znak Politechniki Warszawskiej

Seminarium "Otwarta nauka - standardy i dobre praktyki"

Miejsce: online

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) zaprasza na seminarium poświęcone otwartemu dostępowi do nauki pt. "Otwarta nauka - standardy i dobre praktyki". 

Celem wydarzenia jest upowszechnienie wśród uczelni członkowskich KRASP standardów, rozwiązań i dobrych praktyk dotyczących otwartej nauki oraz integracja środowiska rzeczników lub pełnomocników ds. otwartej nauki, którzy są powoływani w uczelniach.

Seminarium adresowane jest nie tylko do rektorów i osób zarządzających instytucjami szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce, ale także do całej społeczności akademickiej.

Liczba miejsc na Seminarium jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja na wydarzenie poprzez platformę ClickMeeting jest otwarta do 11 maja 2021 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Wydarzenie będzie równolegle transmitowane na żywo na kanale KRASP na YouTubie

Seminarium poprowadzi Prof. Przemysław Wiszewski, Członek komisji ds. Nauki KRASP, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego.

Program wydarzenia:

 • 9:00 – 9:15 Otwarcie seminarium

Część I - wykłady wprowadzające w języku angielskim

 • 9:15-9:45 Wykład wprowadzający 1
  Prof. Johan Rooryck, Executive Director of cOAlition S
  Moderator: Prof. Łukasz Bogucki, Prorektor ds. współpracy z zagranicą, Uniwersytet Łódzki
 • 9:45-10:00 Dyskusja
 • 10:00-10:30 Wykład wprowadzający 2
  Kostas Glinos, Head of Unit for Open Science, DG RTD, European Commission
 • 10:30-10:45 Dyskusja
 • 10:45-11:15 Przerwa

Część II - panele dyskusyjne w języku polskim

 • 11:15-12:45 Panel dyskusyjny: Polityka otwartej nauki a strategia instytucji
  Moderator: Prof. Elżbieta Żądzińska, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego
  Paneliści:
  • Prof. Andrzej Jajszczyk, Wiceprzewodniczący Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)
  • Prof. Zbigniew Błocki, Dyrektor Narodowego Centrum Nauki
  • Dr Marek Michalewicz, Dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego
  • Dr n. med. Radosław Sierpiński, p.o. Prezes Agencji Badań Medycznych
  • Prof. Paweł Rowiński, Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk
  • Dr Dominik Strapagiel, prof. UŁ, Kierownik Pracowni Biobank Łódź, delegat krajowy i członek Komitetu Finansowego europejskiej sieci biobanków BBMRI-ERIC
 • 12:45-13:00 Przerwa
 • 13:00-14:00 Panel dyskusyjny: Wdrażanie polityk otwartej nauki w uczelniach
  Moderator: Jakub Szprot, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego
  Paneliści:
  • Dr Anetta Janowska, Pełnomocnik Rektora ds. otwartego dostępu, Szkoła Główna Handlowa
  • Tomasz Piestrzyński, Dyrektor Biblioteki, Pełnomocnik Rektor Uniwersytetu Łódzkiego ds. otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych
  • Dr Katarzyna Świerk, Dyrektor Biura Nauki, Pełnomocnik ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych i wyników badań, Uniwersytet Gdański
  • Dr Leszek Szafrański, Uczelniany Koordynator ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych, Uniwersytet Jagielloński
  • Dr Anna Wałek, Dyrektor Biblioteki, Pełnomocnik Rektora ds. otwartej nauki, Politechnika Gdańska

Inicjatywa zorganizowania seminarium jest efektem działania Komisji ds. Nauki KRASP oraz Komisji ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej KRASP. Współorganizatorem wydarzenia jest Uniwersytet Łódzki.

Więcej informacji