Finanse i stypendia

Każdy doktorant co miesiąc otrzymuje stypendium. Jest ono wypłacane przez cały okres kształcenia w Szkole Doktorskiej (również w wakacje), maksymalnie przez 4 lata. Nie jest opodatkowane. Odprowadza się od niego składki na ubezpieczenia społeczne. Doktoranci pobierający stypendium doktoranckie są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym oraz wypadkowym.

Jeśli masz pytania dotyczące stypendium, skontaktuj się z Działem Obsługi Doktorantów: dod@pw.edu.pl, tel. (22) 234 6330, (22) 234 6404, (22) 234 7041.

Doktoranci mogą też wnioskować o dodatkowe finansowanie z projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”:

  • Start PW – jednorazowe wsparcie finansowe dla osób rozpoczynających naukę w Szkołę Doktorskiej,
  • Stypendium Plus – program zwiększający wysokość standardowego stypendium,
  • Mobilności Doktorantów Szkół Doktorskich oraz Mobilności Doktorantów Studiów Doktoranckich – program wspierający rozwój kompetencji poprzez udział w krótkich wyjazdach, m.in. w konferencjach, warsztatach lub szkołach letnich,
  • Mobility PW – program wspierający aktywności zagraniczne, finansujący m.in. staże i wizyty studyjne, wyjazdy związane z prowadzeniem badań naukowych do rozprawy doktorskiej czy uczestnictwo w szkołach letnich i zimowych, trwające nie krócej niż 5 dni roboczych i nie dłużej niż 12 miesięcy.

W sprawie tych programów więcej informacji udziela Biuro IDUB: biuro.idub@pw.edu.pl, tel. (22) 234 1337.