Finanse i stypendia

Każdy doktorant otrzymuje stypendium w wysokości 2372 zł miesięcznie. Jest ono wypłacane przez cały okres kształcenia w Szkole Doktorskiej (również w wakacje), maksymalnie przez 4 lata. Nie jest opodatkowane. Odprowadza się od niego składki na ubezpieczenia społeczne. Doktoranci pobierający stypendium doktoranckie są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym oraz wypadkowym.

Doktoranci mogą też wnioskować o dodatkowe stypendia z projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”:

  • Start PW – jednorazowe wsparcie finansowe dla osób rozpoczynających naukę w Szkołę Doktorskiej,
  • Stypendium Plus – program zwiększający wysokość standardowego stypendium,
  • Mobility PW – program wspierający aktywności zagraniczne, finansujący m.in. staże i wizyty studyjne, wyjazdy związane z prowadzeniem badań naukowych do rozprawy doktorskiej czy uczestnictwo w szkołach letnich i zimowych.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z Działem Obsługi Doktorantów: dod@pw.edu.pl, tel. (22) 234 6330, (22) 234 6404, (22) 234 7041.