Opublikowano: 16.08.2021 16:05

Upamiętnienie 101. rocznicy bitwy warszawskiej

Uczciliśmy pamięć studentów PW poległych w trakcie obrony niepodległości Polski w latach 1918-1920. Prorektor ds. Studenckich prof. Robert Zalewski, reprezentanci Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół PW oraz Samorządu Studentów złożyli kwiaty pod pamiątkowymi tablicami znajdującymi się w Gmachu Głównym.

Zdjęcie kwiatów złożonych pod tablicami upamiętniającymi studentów poległych w obronie niepodległości

Kwiaty pod tablicami zostały złożone 16 sierpnia 2021 roku

Latem 1920 roku Polsce zagrażały wojska bolszewickie. Wielu naszych studentów zaangażowało się wówczas w obronę kraju.

"Zawierucha ta porwała znaczne szeregi młodzieży, która zaraz po ukończeniu roku akademickiego - w czerwcu 1920 roku - rzuciła się z zaparciem się siebie do ratowania Ojczyzny, dając innym przykład; przez cały czas, póki wróg pozostawał w granicach kraju, młodzież przebywała w szeregach" - wspominał prof. Ignacy Radziszewski, Rektor PW w sprawozdaniu z działalności Uczelni w roku 1920/1921.

W książce "Politechnika Warszawska 1915-1925: Księga Pamiątkowa" pod redakcją prof. Leona Staniewicza czytamy: "Młodzież akademicka uchwaliła wstąpić gremjalnie na ochotnika do wojska; ciało nauczycielskie oddało się do dyspozycji Rady Obrony Państwa; młodsi i silniejsi wdzieli mundury, by siłą oręża przyczynić się do odparcia wroga". 

15 listopada 1990 roku w Gmachu Głównym wmurowano tablice przypominające o studentach PW, którzy oddali swoje życie w obronie niepodległości Polski. Są one odtworzeniem i uzupełnieniem tablic odsłoniętych w 1923 roku i zniszczonych po II wojnie światowej.