Znak Politechniki Warszawskiej

Nowa profesor na PW

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z 6 kwietnia 2021 roku nadał tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych dr hab. inż. Elżbiecie Danucie Szmigierze z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. 

Zdjęcie Gmachu Głównego PW