Opublikowano: 16.07.2021 15:36

Najważniejsze informacje o rekrutacji na studia I stopnia

Zasady, terminy, kontakty i wskazówki

Zdjęcie studentów Gmachu Głównym PW

Wyniki

Od 12 lipca każdy kandydat na studia stacjonarne I stopnia w Warszawie znajdzie swój wynik na Indywidualnym Koncie Rekrutacyjnym (IKR) w systemie zapisy.pw.edu.pl. Listy zakwalifikowanych ani listy rezerwowe nie są publikowane na stronie internetowej PW. Progi i informację o tym, na których kierunkach kwalifikacja jest już zakończona (co znaczy, że nie ma kolejnych tur), można znaleźć w tym komunikacie.

Wyniki II tury kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne I stopnia w Warszawie oraz I tury kwalifikacji na kierunki studiów prowadzone w Płocku są dostępne na Indywidualnych Kontach Rekrutacyjnych (IKR). Więcej informacji można znaleźć pod tym adresem.

Trzecia tura kwalifikacji na pozostałe kierunki studiów prowadzone w Warszawie zostanie przeprowadzona 26 lipca 2021 r., a wyniki kwalifikacji pojawią się na IKR 26 lipca ok. godz. 15:00.

26 lipca kwalifikacja kandydatów na studia stacjonarne I stopnia na kierunki studiów prowadzone w Warszawie i w Płocku została zakończona. Kolejne tury rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia nie będą już prowadzone.

Składanie dokumentów

Zakończyliśmy przyjmowanie dokumentów dla osób zakwalifikowanych w I turze na studia w Warszawie.

Od 21 do 23 lipca trwało składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w I turze w Płocku oraz w II turze w Warszawie.

Wszystkie szczegóły znajdziecie w zakładce Składanie dokumentów.

Pytania

Najpierw szukajcie odpowiedzi w zakładce dotyczącej rekrutacji na studia I stopnia. Jeśli macie inne pytania, skontaktujcie się z Biurem ds. Przyjęć na Studia: (22) 234 74 12 i rekrutacja.bps@pw.edu.pl.

Jeśli interesują Was sprawy związane z rekrutacją do Filii PW w Płocku, możecie skontaktować się z Komisją Rekrutacyjną mailowo lub telefonicznie: (24) 367 21 13.

Studentem być

Co warto wiedzieć przed rozpoczęciem studiów? Nasz Samorząd Studentów przygotował Informator Pierwszaka. Dzięki niemu lepiej poznacie Politechnikę Warszawską. Informator znajdziecie na stronie Samorządu.

Akademiki

Na PW mamy 10 domów studenckich (dziewięć w Warszawie i jeden w Płocku). Szczegółowe informacje o każdym z nich znajdziecie na stronie akademiki.pw.edu.pl.

Za kwaterunek odpowiadają studenci PW. Składanie wniosków odbywa się przez system kwaterunkowy.

Akacja kwaterunkowa dla nowo przyjętych studentów trwa do 31 lipca. Przydatne informacje i kontakty znajdziecie na stronie kwaterunek.pw.edu.pl.

Regulaminy i cenniki znajdziecie na stronie akademiki.pw.edu.pl.

Badania lekarskie

Wszyscy kandydaci przyjęci na studia mają obowiązek dostarczyć zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia tych studiów.

Badania lekarskie muszą być wykonane przez dowolnego lekarza medycyny pracy. Skierowanie należy pobrać z IKR (zakładka Do pobrania).

Zaświadczenie lekarskie nie jest wymagane podczas rekrutacji.