Znak Politechniki Warszawskiej

Introduction to Space for Engineers – zapraszamy na szkolenie

Inicjatywa skierowana jest do wszystkich inżynierów, którzy w przyszłości chcą związać swoją pracę z przemysłem kosmicznym. Szkolenie organizuje Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. we współpracy z Politechniką Warszawską.

Zdjęcie dwóch osób pracujących nad budową satelity

Szkolenie Introduction to Space for Engineers rozpoczyna się 21 maja i potrwa do 27 czerwca 2021 r.

Szkolenie dedykowane jest inżynierom nie posiadającym doświadczenia w sektorze kosmicznym. Jest pierwszym elementem dwuetapowego kursu zapewniającego pełną wiedzę na temat projektowania i integracji satelity. Kurs oferuje wprowadzenie podstawowych informacji o środowisku kosmicznym oraz przedstawia szczegółowo metody projektowania poszczególnych systemów satelitarnych w fazach zdefiniowanych przez europejską organizacje definiującą standardy na rzecz inżynierii kosmicznej ECSS (European Cooperation for Space Standardization).

Zajęcia poprowadzą eksperci z Politechniki Warszawskiej m.in. prof. dr hab. inż. Janusz Narkiewicz, prof. dr hab. inż. Piotr Furmański, prof. dr hab. Jan Kindracki, dr inż. Łukasz Mężyk (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW) prof. dr hab. inż. Jerzy Kurek, dr inż. Marcin Michałowski (Wydział Mechatroniki PW), prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska, dr inż. Maciej Ossowski (Wydział Inżynierii Materiałowej PW) a także prof. dr hab. Jan Błęcki z Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Szkolenie rozpoczyna się 21 maja i trwać będzie do 27 czerwca 2021 r. Będzie prowadzone na platformie Teams i zakończy się uzyskaniem dyplomu ukończenia kursu doszkalającego (z oceną), wystawionego przez Politechnikę Warszawską.

Więcej informacji o kursie i jego kosztach można znaleźć na stronie internetowej ARP S.A.