Znak Politechniki Warszawskiej

Interstudent 2021

W XI edycji konkursu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, w którym wybierani są najlepsi zagraniczni studenci zdobywający wykształcenie na polskich uczelniach, nagrodę specjalną przyznano Aliaksandrze Shmyk z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW.

Od lewej: dr inż. Marta Poćwierz, prodziekan ds. studenckich Wydziału MEiL; prof. Robert Zalewski, prorektor ds. studenckich; Aliaksandra Shmyk, laureatka konkursu Interstudent 2021; prof. Janusz Frączek, dziekan Wydziału MEiL

Od lewej: dr inż. Marta Poćwierz, prodziekan ds. studenckich Wydziału MEiL; prof. Robert Zalewski, prorektor ds. studenckich; Aliaksandra Shmyk, laureatka konkursu Interstudent 2021; prof. Janusz Frączek, dziekan Wydziału MEiL, fot. BPI

Pochodząca z Białorusi studentka automatyki i robotyki należy do Studenckiego Koła Astronautycznego – to w nim miała okazję podejmować takie wyzwania jak budowa łazika marsjańskiego na zawody European Rover Challenge (ERC) oraz University Rover Challenge (URC), udział w zdalnych zawodach Indian Rover Challenge 2020 czy przygotowanie oprogramowania mobilnej platformy do testowania autonomii konstrukcji tworzonych przez robotyków ze SKA. Od półtora roku Aliaksandra kieruje również pracami Sekcji Robotycznej swojego koła naukowego.

Poza aktywnością w SKA Aliaksandra niejednokrotnie brała udział w wydarzeniach promujących tematykę kosmiczną, a naukę popularyzowała również dzięki prowadzeniu robotycznych warsztatów dla najmłodszych. Mimo mnóstwa zajęć, w tym pracy zawodowej, nasza studentka działa również jako wolontariusz i wspiera nowo przyjętych studentów z zagranicy, przy współpracy z Centrum Współpracy Międzynarodowej.

 
Już niebawem będziemy mieli okazję przekonać się o kolejnych efektach studenckiej działalności Aliaksandry i jej zespołu – trwają bowiem prace nad eksperymentem badawczym przygotowywanym na potrzeby udziału w programie BEXUS Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Gratulujemy sukcesu i życzymy wielu kolejnych!