Aktualności

Zdjęcie alegorii Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej
Politechnika Warszawska w Rankingu Milionerów
Zdjęcie mikroskopu
Stypendia dla wybitnych młodych naukowców z PW
Prof. Adam Woźniak, Prorektor ds. Rozwoju PW
Politechniczne akcenty podczas kongresu „Executive Innovation Forum”
Zdjęcie studentów PW pracujących w warsztacie
PW w Rankingu Kierunków Studiów 2021
Zdjęcie Rektora PW prof. Krzysztofa Zaremby, Dziekanów i Prodziekanów PW z pamiątkowymi dyplomami rankingu uczelni Perspektywy 2021
Politechnika Warszawska trzecią uczelnią w Polsce
Zdjęcie kart do gry
Brydżyści z PW na medal
Prestiżowe stypendium dla badaczki z PW
Nasz naukowiec laureatem prestiżowego programu
Nasza doktorantka wśród najzdolniejszych młodych naukowców
Zdjęcie Rektora PW prof. Krzysztofa Zaremby i Rektora UW prof. Alojzego Z. Nowaka podczas podpisywania umowy
Uroczyste podpisanie umowy o współpracy między PW i UW
Zdjęcie mikroskopu
Nasi badacze wśród najzdolniejszych młodych naukowców w Polsce
Zdjęcie studentów
Studenci z PW z nagrodą WordSkills Polska