Współpraca badawcza

Badania i dydaktyka to dwa filary działalności Politechniki Warszawskiej. Zachęcamy do współpracy z naszymi naukowcami.

Projekty badawcze

W ramach różnych programów i konkursów w 2020 r. realizowano na PW 500 projektów, 103 rozpoczęto. Najwięcej grantów PW realizowała samodzielnie lub we współpracy krajowej - było to łącznie 315 projektów. 95 projektów realizowała we współpracy z partnerami zagranicznymi, a źródłem finansowania 90 były fundusze strukturalne. W 2020 r. nasi naukowcy realizowali 221 projektów w ramach badań podstawowych i 204 projekty badawczo-rozwojowe. Szczegóły

Zespoły badacze

Pracujące na naszej Uczelni zespoły badawcze możemy liczyć w setkach. Część z nich funkcjonuje i stale się rozwija od wielu lat, ma renomę i wiele sukcesów na koncie. Inne są młode, ale nie brak im pomysłów i ambicji - przyszłość należy do nich. Jeszcze inne powstają, żeby zrealizować konkretny cel badawczy. Coraz częściej są to grupy interdyscyplinarne, pracujące jak dobrze zorganizowane przedsiębiorstwa. Poznaj nasze zespoły badawcze