Warszawa

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Plac Politechniki 1
00-661 Warszawa

Wydział Architektury

ul. Koszykowa 55
00-659 Warszawa

Wydział Chemiczny

ul. Noakowskiego 3
00-664 Warszawa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

ul. Nowowiejska 15/19
00-665 Warszawa

Wydział Elektryczny

Plac Politechniki 1
00-661 Warszawa

Wydział Fizyki

ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa

Wydział Geodezji i Kartografii

Plac Politechniki 1
00-661 Warszawa

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

ul. Nowowiejska 20
00-653 Warszawa

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

ul. Waryńskiego 1
00-645 Warszawa

Wydział Inżynierii Lądowej

Al. Armii Ludowej 16
00-637 Warszawa

Wydział Inżynierii Materiałowej

ul. Wołoska 141
02-507 Warszawa

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa