Władze

Na czele Politechniki Warszawskiej stoi prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, który funkcję Rektora pełni od 2020 roku. Władze Uczelni to również Prorektorzy, odpowiedzialni za konkretne obszary funkcjonowania PW: sprawy ogólne, naukę, studia, rozwój, sprawy studenckie i działalność Filii w Płocku.

Politechnikę tworzy 19 Wydziałów i jedno Kolegium. Wydziałami kierują Dziekani, a Kolegium jest zarządzane przez Dyrektora.

Obsługę administracyjną Władz Rektorskich PW prowadzi Biuro Rektora: rektorat@pw.edu.pl.