Statut i Strategia

Strategia rozwoju jest kluczowym dokumentem, wyznaczającym kierunki działania Politechniki Warszawskiej na kolejne dziesięciolecie. Określamy w nim wizję Uczelni przyszłości, definiujemy misję, wskazujemy podstawowe wartości, jakimi kierujemy się jako społeczność. Zawiera ona również zbiór celów strategicznych we wszystkich obszarach działania, uzupełniony listami celów operacyjnych i planowanych działań zmierzających do ich realizacji.

Pliki do pobrania:

 

Obecna Strategia kontynuuje wiele działań określonych w „Strategii rozwoju Politechniki Warszawskiej do roku 2020”, wprowadzając równocześnie nowe elementy, które dostosowują działanie Uczelni do zmieniającego się otoczenia. Na treść dokumentu bardzo silnie wpłynęły dwa czynniki o charakterze globalnym – pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 oraz coraz silniej objawiające się zagrożenia i problemy cywilizacyjne, takie jak nasilające się zmiany klimatyczne, rosnące lawinowo zanieczyszczenie środowiska czy wyzwania związane ze starzejącym się społeczeństwem. Uświadomiły one kluczową rolę działalności badawczej, ale także odpowiedzialność społeczną świata nauki. Mając tę świadomość, na listę strategicznych obszarów badawczych wpisaliśmy, między innymi, „Zdrowe, zrównoważone środowisko życia” oraz „Zrównoważony przemysł, materiały i procesy wytwarzania”. Pandemia pokazała także kluczową rolę działalności dydaktycznej w kształtowaniu społeczeństwa odpowiedzialnego i pokładającego wiarę w zdobycze nauki. Już po uchwaleniu Strategii miała miejsce militarna agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, co jeszcze bardziej podkreśliło, jak ważne jest zachowanie podstawowych wartości akademickich, na czele z troską o drugiego człowieka, wzajemnym szacunkiem i dbałością o świat, na którym żyjemy.

Przyjmując „Strategię Rozwoju Politechniki Warszawskiej do roku 2030” pragniemy, by była nie tylko dokumentem, ale przede wszystkim inspiracją dla nas wszystkich w ciągłym doskonaleniu i  rozwoju naszej Uczelni. Wyzwania, jakie stoją przed nami, wymagają systematycznej i przemyślanej zmiany, która podsumowana zostanie na początku czwartej dekady XXI wieku i stanowić będzie podstawę dla kolejnej Strategii Rozwoju Politechniki Warszawskiej.