Znak Politechniki Warszawskiej

Politechnika Warszawska w rankingu ProRank

Czwarte miejsce w Polsce, 255. w Europie oraz 532. na świecie – tak wygląda klasyfikacja PW w najnowszej edycji rankingu kształcenia szkół wyższych ProRank.

Zdjęcie Gmachu PW

Fot. BPI

W rankingu znalazło się siedem uczelni z Polski. Na podium uplasowały się Uniwersytet Warszawski (247. miejsce na świecie), Uniwersytet Wrocławski (441. miejsce) oraz Uniwersytet Jagielloński (530. miejsce). Wszystkie z wyżej wymienionych uczelni uzyskały lepsze pozycje niż w poprzedniej edycji. Dotyczy to również Politechniki Warszawskiej - możemy pochwalić się dużym awansem, ponieważ w ubiegłorocznym rankingu znajdowaliśmy się w grupie uczelni skalsyfikowanych w na pozycji 601-625. 

Globalnie, w pierwszej dziesiątce zestawienia znalazło się pięć uczelni z USA, cztery z Wielkiej Brytanii oraz jedna ze Szwajcarii. Na pierwszym miejscu uplasował się University of Cambridge, na drugim Massachusetts Institute of Technology, a na trzecim Yale University. 

Uczelnie oceniane są w ramach sześciu kryteriów: kadra akademicka oraz studenci w środowisku akademickim (waga 32%), różnorodność programów nauczania (waga 32%), udział obcokrajowców w ogólnej liczbie studentów i doktorantów (waga 20%), udział doktorantów w ogólnej liczbie studentów i doktorantów (waga 10%), udział osób z tytułem profesorskim w ogólnej liczbie pracowników kadry akademickiej (waga 3%) oraz współczynnik liczby profesorów do liczby studentów (waga 3%). 

Ranking ProRank jest przygotowywany od 2014 roku przez Global World Communicator (GWC). Education and Science. Jest to międzynarodowy program oparty o format „ogólnoświatowej dyskusji” mającej na celu wypracowanie ogólnej koncepcji ewaluacji uczelni i ośrodków naukowych oraz nadania im profesjonalnej oceny jakości.