Znak Politechniki Warszawskiej

PW w rankingu Times Higher Education by Subject: physical sciences

Politechnika Warszawska została sklasyfikowana na miejscach 801-1000 w międzynarodowym zestawieniu Times Higher Education by Subject: physical sciences. PW zajmuje też trzecie miejsce ex aequo wśród polskich szkół wyższych.

fot. BPI

W zestawieniu Times Higher Education by Subject: physical sciences znalazło się 1149 uczelni z całego świata, w tym 15 z Polski.

Według rankingu liderem w obszarze nauk fizycznych w Polsce jest Uniwersytet Warszawski (miejsca 401-500). Na drugiej pozycji ex aequo znajdują się: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Gdańska i Uniwersytet Jagielloński (miejsca 601-800). Na trzeciej pozycji obok Politechniki Warszawskiej sklasyfikowano Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechnikę Łódzką, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Łódzki, Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet Wrocławski, Politechnikę Śląską i Uniwersytet Śląski w Katowicach. Najniżej, na pozycji 1000+ oraz czwartym miejscu w Polsce, znalazła się Politechnika Krakowska.

Najlepsze wyniki globalnie uzyskały California Institute of Technology oraz University of California.

Zestawienie dotyczące nauk fizycznych (Physical Sciences) obejmuje fizykę i astronomię (Psychics and Astronomy), chemię (Chemistry), geologię, nauki o środowisku, Ziemi i morzu (Geology, Environmental, Earth and Marine Sciences) oraz matematykę i statystykę (Mathematics and Statistics).

Twórcą rankingu jest brytyjski magazyn "The Times Higher Education" poświęcony szkolnictwu wyższemu. Zestawienie zostało stworzone na podstawie 13 kryteriów przyporządkowanych do pięciu filarów: nauczanie (waga: 27,5%), badania (waga: 27,5%), cytowalność (waga: 35%), ocena międzynarodowa (waga: 7,5%) i przychody z przemysłu (waga: 2,5%).

Pełne wyniki są dostępne na stronie rankingu: