Znak Politechniki Warszawskiej

Mistrzowski program Executive MBA Szkoły Biznesu PW

Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej (SEM) FORUM sklasyfikowało program Executive MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej w najwyższej, mistrzowskiej klasie tegorocznego ratingu Programów MBA. 

Budynek, w którym mieści się Szkoła Biznesu PW

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej znalazła się wśród czterech najlepszych instytucji prowadzących programy tego typu. W grupie tej znajdziemy także: Szkołę Główną Handlową w Warszawie (program wprowadzony z Universite du Quebec a Montreal), Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów oraz Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ostatnia z wymienionych zasługuje na szczególne uznanie, ponieważ w najwyższej klasie ratingu znajdują się aż trzy jej programy. 

Rating SEM FORUM podzielony jest na pięć klas: Mistrzowską, Profesjonalną Plus, Profesjonalną, Standardową oraz Obiecującą. W tegorocznej edycji znajdziemy 28 różnych programów studiów MBA prowadzonych przez 19 instytucji prowadzących. 

Rating opiera się na ocenie najistotniejszych aspektów studiów menedżerskich MBA, uwzględniając ich standardy akademickie, formy dydaktyczne, walory poznawcze i rozwojowe, wymiar międzynarodowy, metody oceny efektów nauczania, a także – co szczególnie istotne – ich wartość praktyczną dla menedżerów działających w dynamicznym otoczeniu biznesowym. Kapituła Ratingu MBA składa się z doświadczonych przedstawicieli środowiska edukacji menedżerskiej, a proces oceny uwzględnia rekomendacje uczestników i absolwentów programów. Rating MBA Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM jest najdłużej prowadzonym systemem ocen programów MBA w Polsce, pierwsze zestawienie zostało przygotowane w 2006. 

Pełne zestawienie można sprawdzić na stronie SEM FORUM.