Znak Politechniki Warszawskiej

PW w rankingu Times Higher Education by Subject: physical sciences

W najnowszym rankingu uczelni obejmującym nauki fizyczne Politechnika Warszawska została sklasyfikowana na miejscach 601-800. PW zajmuje też ex aequo trzecie miejsce wśród polskich szkół wyższych.

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej

fot. BPI

W zestawieniu Times Higher Education by Subject: physical sciences znalazło się 1055 uczelni z całego świata, w tym 13 z Polski. Według rankingu liderami w obszarze nauk fizycznych w Polsce są Uniwersytet Warszawski (miejsca 301-400) i Uniwersytet Jagielloński (miejsca 501-600). Na trzeciej pozycji obok Politechniki Warszawskiej sklasyfikowano Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechnikę Gdańską, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytet Śląski w Katowicach. Politechnika Warszawska utrzymała pozycję z zeszłorocznego zestawienia.

Zestawienie dotyczące nauk fizycznych (physical sciences) obejmuje fizykę i astronomię (psychics and astronomy), chemię (chemistry), geologię, nauki o środowisku, Ziemi i morzu (geology, environmental, earth and marine sciences) oraz matematykę i statystykę (mathematics and statistics). 

Twórcą rankingu jest brytyjski magazyn "The Times Higher Education" poświęcony szkolnictwu wyższemu. Zestawienie zostało stworzone na podstawie 13 kryteriów przyporządkowanych do pięciu filarów: nauczanie, badania, cytowalność, ocena międzynarodowa i przychody z przemysłu.

Pełne wyniki rankingu