Znak Politechniki Warszawskiej

PW w konkursie PRODOK 2019

W tym roku już po raz dwunasty odbył się konkurs na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię w Polsce – PRODOK. Politechnika Warszawska zajęła w nim trzecie miejsce.

Przedstawiciele Rady Doktorantów PW (Andrzej Manujło i Norbert Wiatr) z prof. Krzysztofem Lewensteinem, Prorektorem ds. Studiów

Przedstawiciele Rady Doktorantów PW (Andrzej Manujło i Norbert Wiatr) z prof. Krzysztofem Lewensteinem, Prorektorem ds. Studiów

Na podium oprócz Politechniki Warszawskiej znalazły się: Uniwersytet Jagielloński (I miejsce) oraz Uniwersytet Warszawski (II miejsce). Dodatkowo wyróżniono Politechnikę Śląską za drugie miejsce w kategorii „Uczelnie Techniczne”, Uniwersytet Medyczny w Łodzi za pierwsze miejsce w kategorii „Uczelnie Medyczne”, a także Warszawski Uniwersytet Medyczny za drugie miejsce w kategorii „Uczelnie Medyczne”.  

Konkurs PRODOK organizuje Krajowa Reprezentacja Doktorantów. Jego celem jest wyłonienie uczelni stwarzającej najlepsze warunki studiowania dla doktorantów oraz promowanie dobrych praktyk na studiach doktoranckich. 

Uczelnie podlegają ocenie na podstawie kryteriów takich jak: rekrutacja na studia doktoranckie, ich organizacja, lektoraty, stypendia doktoranckie, badania naukowe doktorantów, wspieranie współpracy międzynarodowej doktorantów, obecność przedstawicieli doktorantów w uczelnianych i instytutowych gremiach, pomoc prawna i psychologiczna dla doktorantów, a także potencjał naukowy, efektywność naukowa i umiędzynarodowienie. 

Wyniki konkursu są dostępne na stronie Krajowej Reprezentacji Doktorantów.