Znak Politechniki Warszawskiej

PW w Rankingu Studiów Inżynierskich 2020

17 kierunków studiów prowadzonych na naszej Uczelni zajęło pierwsze miejsce w Rankingu Studiów Inżynierskich opublikowanym przez magazyn edukacyjny "Perspektywy". W zestawieniu uwzględniono 22 najpopularniejsze kierunki studiów technicznych.

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej

fot. BPI

Na pierwszym miejscu sklasyfikowano:

 • architekturę
 • automatykę i robotykę
 • biotechnologię
 • elektronikę i telekomunikację
 • elektrotechnikę
 • energetykę
 • fizykę techniczną
 • mechanikę i budowę maszyn
 • informatykę
 • inżynierię biomedyczną
 • inżynierię chemiczną
 • inżynierię materiałową
 • inżynierię środowiska
 • technologię chemiczną
 • transport
 • lotnictwo i kosmonautykę
 • zarządzanie i inżynierię produkcji

Dodatkowo drugie miejsce w rankingu zajęły:

 • budownictwo
 • geodezja i kartografia
 • mechatronika

Zgodnie z przyjętymi zasadami, kierunki objęte Rankingiem muszą być prowadzone w danej uczelni w trybie stacjonarnym – na jednolitych studiach magisterskich lub na studiach II stopnia (zapewniając studentom możliwość kontynuacji nauki po ukończeniu studiów I stopnia w tej samej uczelni). Musi być prowadzony nabór na te kierunki na rok akademicki 2020/21 (na pierwszy rok studiów). Kierunki te muszą też mieć dwa roczniki absolwentów.

Ranking uwzględnia wskaźniki pogrupowane w sześć kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał akademicki, Potencjał dydaktyczny, Potencjał naukowy i Umiędzynarodowienie.

Pełne wyniki są dostępne na stronie Rankingu

Na trzecim miejscu w Rankingu Kierunków Studiów sklasyfikowano z kolei:

 • matematykę (zaliczaną do kierunków ścisłych)
 • gospodarkę przestrzenną (zaliczaną do kierunków społecznych)

Cały Ranking Kierunków Studiów

aktualizacja: 9 września

Po ponownej weryfikacji danych okazało się, że 19 kierunków studiów prowadzonych na Politechnice Warszawskiej zajęło pierwsze miejsce w rankingu przygotowywanym przez magazyn „Perspektywy”. Do liderów zestawienia dołączyły budownictwo oraz geodezja i kartografia. Więcej informacji