Znak Politechniki Warszawskiej

PW liderem w rankingu wynagrodzeń absolwentów uczelni technicznych

Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW) mediana wynagrodzeń osób, które ukończyły studia drugiego stopnia na Politechnice Warszawskiej, to 4641 zł. Jesteśmy pod tym względem najlepszą techniczną uczelnią w Polsce.

Za nami znalazły się ex aequo Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Politechnika Wrocławska. Mediana wynagrodzeń w przypadku ich absolwentów wynosi 4500 zł. Kolejne miejsca w rankingu zajęły Politechnika Poznańska (4210 zł), Politechnika Śląska (4138 zł) oraz Politechnika Gdańska (4000 zł).

Zestawienie zostało opracowane na podstawienie wynagrodzeń 1672 osób w pierwszym roku po zakończeniu przez nie studiów.

Pełne zestawienie zarobków absolwentów dostępne jest na stronie www.wynagrodzenia.net

Badanie przeprowadziła firma Sedlak & Sedlak.