Znak Politechniki Warszawskiej

PW w rankingu Times Higher Education by Subject: physical sciences

Politechnika Warszawska została sklasyfikowana na miejscach 601-800 w najnowszym rankingu uczelni obejmującym nauki fizyczne. PW zajmuje też ex aequo trzecie miejsce wśród polskich szkół wyższych.

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej

fot. BPI

W zestawieniu Times Higher Education by Subject: physical sciences znalazły się 963 uczelnie z całego świata, w tym 12 z Polski. Krajowymi liderami w obszarze nauk fizycznych są wg zestawienia Uniwersytet Warszawski (miejsca 301-400) i Uniwersytet Jagielloński (miejsca 501-600). Na trzeciej pozycji w Polsce, obok Politechniki Warszawskiej, sklasyfikowano Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechnikę Gdańską, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Ranking dotyczący nauk fizycznych (physical sciences) obejmuje fizykę i astronomię (psychics and astronomy), chemię (chemistry), geologię, nauki o środowisku, Ziemi i morzu (geology, environmental, earth and marine sciences) oraz matematykę i statystykę (mathematics and statistics). 

Zestawienie Times Higher Education by Subject: physical sciences zostało przygotowywane przez brytyjski magazyn "The Times Higher Education" poświęcony szkolnictwu wyższemu. Ranking stworzono, uwzględniając 13 kryteriów przyporządkowanych do pięciu filarów: nauczanie, badania, cytowalność, ocena międzynarodowa i przychody z przemysłu.

Szczegółowe wyniki zestawienia są dostępne na stronie "Times Higher Education"