Znak Politechniki Warszawskiej

PW w Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektyw 2019

11 razy pierwsze miejsce, 7 razy drugie i 5 razy trzecie – to wyniki Politechniki Warszawskiej w Rankingu Studiów Inżynierskich opublikowanym przez miesięcznik edukacyjny "Perspektywy". W rankingu oceniono 21 najpopularniejszych kierunków studiów technicznych.

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej

fot. BPI

Zestawienia stworzono w oparciu o 15 wskaźników pogrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał akademicki, Potencjał dydaktyczny, Efektywność naukowa, Umiędzynarodowienie, Innowacyjność.

Przyjęto, że jednostka (wydział) prowadząca studia musi posiadać uprawnienia do prowadzenia studiów jednolitych magisterskich lub II stopnia, dając studentom możliwość kontynuacji studiów inżynierskich lub licencjackich w tej samej jednostce. Dodatkowo, aktualnie na danym kierunku, studiują studenci studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich i została przeprowadzona, w ostatnim roku, rekrutacja na I rok studiów. Przyjęto też, że jednostka prowadząca dany kierunek studiów musi posiadać przynajmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora, bez względu na dziedzinę i dyscyplinę nauki.

ARCHITEKTURA

1. Politechnika Warszawska, Wydział Architektury
1. Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury
2. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Architektury
3. Politechnika Śląska, Wydział Architektury

AUTOMATYKA I ROBOTYKA

1. Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

BIOTECHNOLOGIA

1. Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny
2. Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
3. Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

BUDOWNICTWO

1. Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
3. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej

ELEKTROTECHNIKA

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
2. Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny
3. Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

1. Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
3. Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

ENERGETYKA

1. Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw
3. Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

FIZYKA TECHNICZNA

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
2. Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki
3. Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
2. Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii
3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
3. Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

GÓRNICTWO I GEOLOGIA

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
2. Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
2. Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki

INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

1. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
2. Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
3. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

1. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej
2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
3. Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

1. Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
2. Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
3. Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska

INFORMATYKA

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
2. Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
3. Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

LOGISTYKA

1. Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania
2. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Mechaniczny

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

1. Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowi, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
3. Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

MECHATRONIKA

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
2. Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki
3. Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

TECHNOLOGIA CHEMICZNA

1. Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny
1. Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
3. Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

TRANSPORT

1. Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
2. Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny
3. Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Transportu

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Zarządzania
2. Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny
3. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji

Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie rankingu

Jak informują twórcy rankingu, wyniki mogą jeszcze ulec zmianie. Wersja po ewentualnych korektach zostanie opublikowana w internecie oraz w następnym wydaniu miesięcznika "Perspektywy" - w pierwszych dniach lipca.