Znak Politechniki Warszawskiej

PW w Rankingu Kierunków Studiów Perspektyw 2019

Gospodarka przestrzenna i matematyka znalazły się na podium w Rankingu Kierunków Studiów opublikowanym przez miesięcznik edukacyjny "Perspektywy".

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej

fot. BPI

W sumie oceniono 68 kierunków studiów, 21 z nich tworzy osobny Ranking Studiów Inżynierskich.

Przyjęto, że jednostka (wydział) prowadząca studia musi posiadać uprawnienia do prowadzenia studiów jednolitych magisterskich lub II stopnia, dając studentom możliwość kontynuacji studiów inżynierskich lub licencjackich w tej samej jednostce. Dodatkowo, aktualnie na danym kierunku, studiują studenci studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich i została przeprowadzona, w ostatnim roku, rekrutacja na I rok studiów. Przyjęto też, że jednostka prowadząca dany kierunek studiów musi posiadać przynajmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora, bez względu na dziedzinę i dyscyplinę nauki.

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2019, w zależności od specyfiki danego kierunku, składa się od 14 do 16 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów. Różne są również wskaźniki wag poszczególnych kryteriów w zależności od specyfiki kierunku.

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

  1. Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury
  2. Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii
  3. Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

MATEMATYKA

  1. Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
  2. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Matematyki i Informatyki
  3. Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Pełne wyniki dla wszystkich kierunków są dostępne na stronie rankingu

Jak informują twórcy rankingu, wyniki mogą jeszcze ulec zmianie. Wersja po ewentualnych korektach zostanie opublikowana w internecie oraz w następnym wydaniu miesięcznika "Perspektywy" - w pierwszych dniach lipca.