Znak Politechniki Warszawskiej

Jesteśmy trzecią uczelnią w Polsce

Po raz trzeci z rzędu Politechnika Warszawska zajęła trzecie miejsce w Rankingu Szkół Wyższych opublikowanym przez magazyn edukacyjny "Perspektywy".

Dziekani i Prorektor Politechniki Warszawskiej z dyplomami

fot. BPI

Na pierwszym miejscu sklasyfikowano Uniwersytet Warszawski, a na drugim Uniwersytet Jagielloński. PW po raz 14. z rzędu została najlepszą techniczną uczelnią w kraju.

Zobacz zdjęcia z wydarzenia >>>

 

Politechnika Warszawska zajęła też pierwsze miejsce w kryterium Absolwenci na rynku pracy.

 

Politechnika Warszawska pozostaje nadal najbardziej umiędzynarodowioną uczelnią publiczną w Polsce, a wśród wszystkich uczelni zajmuje w tym kryterium trzecie miejsce (to awans z piątego miejsca w zeszłym roku). 

Ranking Uczelni Akademickich, w którym klasyfikowana jest Politechnika Warszawska, uwzględnia 27 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Innowacyjność, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Warunki kształcenia i Umiędzynarodowienie.

W tym roku Ranking Szkół Wyższych Perspektyw został ogłoszony po raz 20. Jego metodologię opracowuje Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, byłego prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Szczegółowe wyniki są dostępne na stronie dedykowanej rankingowi

Rankingowi Szkół Wyższych towarzyszy Ranking Kierunków Studiów, w tym Ranking Studiów Inżynierskich

Jak informują twórcy rankingu, wyniki mogą jeszcze ulec zmianie. Wersja po ewentualnych korektach zostanie opublikowana w internecie oraz w następnym wydaniu miesięcznika "Perspektywy" - w pierwszych dniach lipca.