Znak Politechniki Warszawskiej

Rok akademicki 2018/2019

Politechnika Warszawska w rankingu QS Graduate Employability

Opublikowano: 19.09.2019 08:23

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej

Nasza Uczelnia została sklasyfikowana w grupie uniwersytetów zajmujących pozycję w przedziale 301-500.

Politechnika Warszawska w rankingu Webometrics

Opublikowano: 16.09.2019 08:23

Zdjęcie Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej

Czwarte miejsce w Polsce i 530. na świecie - to wyniki PW w najnowszym zestawieniu "Web of Universities", które prezentuje uczelnie najbardziej widoczne w Internecie.

Politechnika Warszawska w rankingu Times Higher Education

Opublikowano: 16.09.2019 08:18

Zdjęcie Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej

W najnowszej edycji rankingu Times Higher Education PW znalazła się w grupie uniwersytetów sklasyfikowanych na miejscach 1000+. Spośród 14 polskich uczelni uwzględnionych w zestawieniu wyższą pozycję od Politechniki zajęły Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński (miejsca 601-800) oraz Uniwersytet Adama Mickiewicza i Politechnika Gdańska (miejsca 801-1000).

Politechnika Warszawska w rankingu szanghajskim

Opublikowano: 19.08.2019 10:11

Gmach Główny PW

Nasza Uczelnia została sklasyfikowana na miejscach 801-900 w najnowszej edycji rankingu szanghajskiego (ARWU - Academic Ranking of World Universities).

Politechnika Warszawska w rankingach NTU

Opublikowano: 13.08.2019 14:02

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej

PW została sklasyfikowana w 9 kategoriach tematycznych w rankingu National Taiwan University (NTU) by Subject. W 4 z nich znalazła się na pierwszym miejscu w Polsce. Politechnika Warszawska jest też notowana w rankingu ogólnym (NTU World University Ranking) i rankingu obejmującym obszary tematyczne (NTU by Field).

Politechnika Warszawska w rankingu CWUR

Opublikowano: 06.08.2019 10:06

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej

PW znalazła się na 729. miejscu na świecie i czwartym w Polsce w międzynarodowym rankingu CWUR (The Center for World University Ranking).

PW najlepszą polską uczelnią w Transparent Ranking

Opublikowano: 16.07.2019 13:41

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej

Politechnika Warszawska zajęła 690. miejsce w międzynarodowym zestawieniu cytowalności Transparent Ranking. PW jest w nim najwyżej sklasyfikowaną uczelnią z Polski.

Politechnika Warszawska w rankingu SCImago 2019

Opublikowano: 16.07.2019 13:30

Jesteśmy piątą polską uczelnią w zestawieniu SCImago Institutions Ranking (SIR). Obejmuje ono najlepsze uczelnie oraz instytucje naukowe (publiczne i prywatne) z całego świata.

Politechnika Warszawska w rankingu CWTS Leiden 2019

Opublikowano: 16.07.2019 13:20

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej

Politechnika Warszawska zajęła 6. miejsce wśród polskich uczelni oraz 594. na świecie w najnowszym rankingu CWTS Leiden. Oznacza to utrzymanie pozycji w gronie krajowych uczelni i awans o 35 lokat w zestawieniu światowym.

PW w szanghajskim rankingu dyscyplin naukowych 2019

Opublikowano: 27.06.2019 10:22

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej

Znamy najlepsze na świecie uczelnie w 54 dyscyplinach naukowych. Politechnika Warszawska została sklasyfikowana w ośmiu z nich: matematyce, fizyce, mechanice, elektrotechnice i elektronice, telekomunikacji, mechatronice, inżynierii chemicznej oraz inżynierii metalurgicznej.

Awans PW w rankingu QS

Opublikowano: 19.06.2019 09:31

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej

To zestawienie najlepszych uczelni na świecie

Trzecie miejsce PW w Rankingu Milionerów

Opublikowano: 18.06.2019 09:31

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej

Sześciu absolwentów Politechniki Warszawskiej może poszczycić się majątkiem powyżej 100 mln euro - wynika z rankingu przygotowanego przez firmę Pracownia Ekonomiczna 2033 sp. z o.o.. Więcej milionerów ukończyło tylko Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie (10 osób - jedna osoba więcej w stosunku do ubiegłego roku) oraz Uniwersytet Warszawski (8 osób - dwie osoby więcej w stosunku do ubiegłego roku).

PW w Rankingu Kierunków Studiów Perspektyw 2019

Opublikowano: 12.06.2019 11:09

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej

Gospodarka przestrzenna i matematyka znalazły się na podium w Rankingu Kierunków Studiów opublikowanym przez miesięcznik edukacyjny "Perspektywy".

PW w Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektyw 2019

Opublikowano: 12.06.2019 10:08

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej

11 razy pierwsze miejsce, 7 razy drugie i 5 razy trzecie – to wyniki Politechniki Warszawskiej w Rankingu Studiów Inżynierskich opublikowanym przez miesięcznik edukacyjny "Perspektywy". W rankingu oceniono 21 najpopularniejszych kierunków studiów technicznych.

Jesteśmy trzecią uczelnią w Polsce

Opublikowano: 12.06.2019 08:20

Dziekani i Prorektor Politechniki Warszawskiej z dyplomami

Po raz trzeci z rzędu Politechnika Warszawska zajęła trzecie miejsce w Rankingu Szkół Wyższych opublikowanym przez magazyn edukacyjny "Perspektywy".

Politechnika Warszawska w zestawieniu U-Multirank

Opublikowano: 04.06.2019 12:04

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej

W tegorocznej edycji U-Multiranku nasza Uczelnia otrzymała bardzo dobrą ocenę za studia ukończone w terminie, współpracę z biznesem (między innymi firmy spin-off), publikacje tworzone z partnerami z regionu oraz programy I i II stopnia oferowane w języku obcym.

Politechnika Warszawska w Round University Ranking

Opublikowano: 24.04.2019 08:41

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej

PW sklasyfikowano na 591. miejscu na świecie (awans o 44 pozycje) i trzecim w Polsce w międzynarodowym zestawieniu Round University Ranking.

Politechnika Warszawska w rankingu QS by Subject

Opublikowano: 27.02.2019 11:17

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej

Jesteśmy najlepszą uczelnią w Polsce w obszarze Engineering & Technology i trzecią w kategorii Natural Sciences.

Politechnika Warszawska w rankingu Webometrics

Opublikowano: 12.02.2019 09:03

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej

Trzecie miejsce w Polsce i 503. na świecie - to wyniki PW w najnowszym zestawieniu "Web of Universities", które prezentuje uczelnie najbardziej widoczne w Internecie. 

PW w rankingu Times Higher Education by Subject: engineering and technology

Opublikowano: 17.01.2019 10:53

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej

Politechnika Warszawska znalazła się na miejscach 601-800 w międzynarodowym zestawieniu Times Higher Education by Subject: engineering and technology. Jest równocześnie, ex aequo z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechniką Gdańską i Politechniką Wrocławską, najwyżej sklasyfikowaną polską uczelnią.

Politechnika Warszawska w rankingu URAP

Opublikowano: 17.01.2019 10:30

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej

Nasza Uczelnia zajęła czwarte miejsce w Polsce i 581. na świecie w międzynarodowym zestawieniu University Ranking by Academic Performance.

Jesteśmy na drugim miejscu w rankingu "Kuźnia prezesów"

Opublikowano: 20.12.2018 13:45

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej

Zestawienie prezentuje, jakie uczelnie ukończyli prezesi dużych polskich firm. To dziewiąta edycja badania przygotowywanego przez "Rzeczpospolitą".

PW w Round University Ranking Humanities

Opublikowano: 18.12.2018 09:40

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej

Politechnika Warszawska jest czwartą uczelnią w Polsce i 345. na świecie w międzynarodowym zestawieniu uczelni prowadzących studia i badania w obszarze nauk humanistycznych.

PW i UW najbardziej prodoktoranckimi uczelniami

Opublikowano: 19.11.2018 13:00

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej

W tym roku już po raz jedenasty odbył się konkurs na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię w Polsce – PRODOK. Politechnika Warszawska i Uniwersytet Warszawski zajęły w nim ex aequo pierwsze miejsce. Na drugiej pozycji sklasyfikowano Uniwersytet Jagielloński, a na trzeciej - ex aequo - Warszawski Uniwersytet Medyczny i Politechnikę Gdańską.

Politechnika Warszawska w rankingu Best Global Universities

Opublikowano: 19.11.2018 12:42

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej

Trzecie miejsce w Polsce i 587. na świecie - to wynik PW w najnowszym zestawieniu przygotowanym przez U.S. News & World Report. W stosunku do ubiegłego roku nasza Uczelnia awansowała - wówczas zajmowała 615. miejsce na świecie i 4. w Polsce.